Logo ITUC Zvanicna prezentacija PERV Pan European Regional Council

Ljudska i sindikalna prava

Veliki broj vlada koristi krizu i bijeg u politike štednje kako bi izvršile napade na fundamentalna sindikalna i socijalna prava, naročito na strukture i procedure za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Sve je veći talas ove vrste antisindikalnih politika u velikom broju zemalja širom Evrope – u članicama EU ali i izvan nje. (...)

Ovu borbu su često inspirisali interesi izvan nacionalnih sistema poput Američke trgovačke komore, udruženja stranih investitora i agencija koje su se specijalizirale za razbijanje sindikata. Na žalost, uslovi nametnutih paketa štednje u zemljama EU su često proizvodili slične učinke koji su hranili takve destruktivne tendencije u svim regijama. Vlade su slijedile njihove savjete uprkos činjenice da su postigle sporazume sa nacionalnim socijalnim partnerima, te preporuka MOR-a da to očito dovodi do kršenja međunarodnih standarda rada. Novi talas slučajeva je zakomplicirao i dodatno zatrovao postojeće sisteme “u opasnosti” poput Bjelorusije ili Gruzije.

Ova prioritetna oblast predstavlja fundamentalni izazov za budući rad članica PERV-a jer sistematski potkopava pravnu, institucionalnu i proceduralnu osnovu za djelovanje industrijskih odnosa i politika socijalne zaštite. Složenost izazova i moguća šteta po temelj sindikalizma zahtijeva od sindikata da im osnovni prioritet bude djelovanje uz kombiniranje svih dostupnih kanala i instrumenata uticaja u okviru MOR-a, VE/ESP (R) i institucija EU. Uspješna intervencija očito zahtijeva maksimlanu saradnju MKS Odjela ljudskih i sindikalnih resursa, PERV mreža Odjela ljudskih i sindikalnih resursa i EKS u okviru njihovih nadležnosti.

less
more

in this section

Međunarosni mehanizmi zaštite ljudskih i sindikalnih prava

News » Ljudska i sindikalna prava

rss

MKS Indeks globalnih prava 2017: Nasilje i pritisci rastu

16-06-2017 - Prema godišnjem MKS Indeksu globalnih prava broj država koje se suočavaju sa fizičkim nasiljem i prijetnjama upućenim radnicima je porastao za 10 procenata (...) read more
Izvršni komitet PERV-a

Izvršni komitet PERV-a

24-04-2017 - 11. sastanak Izvršnog komiteta PERV-a održao se 19. aprila 2017. godine u Briselu. Članovi Izvršnog komiteta su razgovarali o tenutnim izazovima (...) read more
Izjava Izvršnog komiteta PERV-a o situaciji u Kazahstanu

Izjava Izvršnog komiteta PERV-a o situaciji u Kazahstanu

24-04-2017 - 11. Izvršni komitet Pan-evropskog regionalnog vijeća je razgovarao o stalnim kršenjima sindikalnih prava u Republici Kazahstan, te je jednoglasno osudio (...) read more
Izjava Komiteta mladih PERV-a na Međunarodni dan migranata

Izjava Komiteta mladih PERV-a na Međunarodni dan migranata

18-12-2016 - 18. decembar je UN Međunarodni dan migranata. read more
ituc logo
MKS predstavlja 202 miliona radnika u 163 države i teritorije i ima 331 nacionalnih članica
povežite se s nama
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email