Ljudska i sindikalna prava

Veliki broj vlada koristi krizu i bijeg u politike štednje kako bi izvršile napade na fundamentalna sindikalna i socijalna prava, naročito na strukture i procedure za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Sve je veći talas ove vrste antisindikalnih politika u velikom broju zemalja širom Evrope – u članicama EU ali i izvan nje.

Ovu borbu su često inspirisali interesi izvan nacionalnih sistema poput Američke trgovačke komore, udruženja stranih investitora i agencija koje su se specijalizirale za razbijanje sindikata. Na žalost, uslovi nametnutih paketa štednje u zemljama EU su često proizvodili slične učinke koji su hranili takve destruktivne tendencije u svim regijama. Vlade su slijedile njihove savjete uprkos činjenice da su postigle sporazume sa nacionalnim socijalnim partnerima, te preporuka MOR-a da to očito dovodi do kršenja međunarodnih standarda rada. Novi talas slučajeva je zakomplicirao i dodatno zatrovao postojeće sisteme “u opasnosti” poput Bjelorusije ili Gruzije.

Ova prioritetna oblast predstavlja fundamentalni izazov za budući rad članica PERV-a jer sistematski potkopava pravnu, institucionalnu i proceduralnu osnovu za djelovanje industrijskih odnosa i politika socijalne zaštite. Složenost izazova i moguća šteta po temelj sindikalizma zahtijeva od sindikata da im osnovni prioritet bude djelovanje uz kombiniranje svih dostupnih kanala i instrumenata uticaja u okviru MOR-a, VE/ESP (R) i institucija EU. Uspješna intervencija očito zahtijeva maksimlanu saradnju MKS Odjela ljudskih i sindikalnih resursa, PERV mreža Odjela ljudskih i sindikalnih resursa i EKS u okviru njihovih nadležnosti.