ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Ljudska i sindikalna prava

18 October 2012: Veliki broj vlada koristi krizu i bijeg u politike štednje kako bi izvršile napade na fundamentalna sindikalna i socijalna prava, naročito na strukture i procedure za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Sve je veći talas ove vrste antisindikalnih politika u velikom broju zemalja širom Evrope – u članicama EU ali i izvan nje.

Ovu borbu su često inspirisali interesi izvan nacionalnih sistema poput Američke trgovačke komore, udruženja stranih investitora i agencija koje su se specijalizirale za razbijanje sindikata. Na žalost, uslovi nametnutih paketa štednje u zemljama EU su često proizvodili slične učinke koji su hranili takve destruktivne tendencije u svim regijama. Vlade su slijedile njihove savjete uprkos činjenice da su postigle sporazume sa nacionalnim socijalnim partnerima, te preporuka MOR-a da to očito dovodi do kršenja međunarodnih standarda rada. Novi talas slučajeva je zakomplicirao i dodatno zatrovao postojeće sisteme “u opasnosti” poput Bjelorusije ili Gruzije.

Ova prioritetna oblast predstavlja fundamentalni izazov za budući rad članica PERV-a jer sistematski potkopava pravnu, institucionalnu i proceduralnu osnovu za djelovanje industrijskih odnosa i politika socijalne zaštite. Složenost izazova i moguća šteta po temelj sindikalizma zahtijeva od sindikata da im osnovni prioritet bude djelovanje uz kombiniranje svih dostupnih kanala i instrumenata uticaja u okviru MOR-a, VE/ESP (R) i institucija EU. Uspješna intervencija očito zahtijeva maksimlanu saradnju MKS Odjela ljudskih i sindikalnih resursa, PERV mreža Odjela ljudskih i sindikalnih resursa i EKS u okviru njihovih nadležnosti.

this article has been tagged

HTUR
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email