NACIONALNI OKRUGLI STO U SRBIJI: Uloga sindikata u reformama penzionih sistema

U okviru Projekta “ Uloga sindikata u refromama penzionih sistema u zemljama JIE”, finansijski pomognutog od sindikata LO Norway i Vlade Norveške, održan je nacionalni Okrugli sto za Srbiju, u Beogradu, 12. oktobra 2010. godine.

Organizatori Okruglog stola su bili savezi sindikata iz SSS Srbija i UGS Nezavisnost.
Nakon uvonih riječi predsjednika UGS Nezavisnost i predstavnika SSS Srbija, zatim koordinatorice MKS/PERV kancelarije u Sarajevu, u diskusiju su se uključili predstavnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku Srbije, Poreske uprave, Asocijacije Poslodavaca Srbije, predstavnici MMF-a i Svjetske banke za Srbiju, kao i ekspert iz sindikata Hrvatske. Zatim je gosp. Martin Hutsebaut – ETUC ekspert, govorio je o osnovnim pretpostavkama za vođenje reforme u ovoj oblasti, a iznio je i uporednu analizu uslova u Srbiji sa uslovima u zemljama Regiona i Evropskoj Uniji.
Osnovni zaključak Okruglog stola je da su sindikati, bez obzira na neadekvatan, ignorantski odnos Vlade prema stavovima i prijedlozima sindikalnih centrala, zainteresovani da novim Zakonom budu, u što većoj mjeri zaštićeni interesi i unaprijređena prava zaposlenih i penzionera, kao budućih i sadašnjih korisnika prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja. Naglasili su da će nastaviti, pa i intenzivirati svoje aktivnosti na ovom planu. U tom smislu, podržani su i potvrđeni stavovi sindikalnih centrala SSS Srbija i UGS Nezavisnost, da reforma sistema PIO mora da bude cjelovita – usmjerena, prije svega, na prihodovnu stranu (uspostavljanje finansijske discipline u naplati doprinosa i aktiviranje drugih realnih izvora finansiranja), a ne isključivo na stranu rashoda (pooštravanje uslova penzionisanja i snižavanje nivoa prava po osnovu PIO), te da se mora postići ravnoteža između ekonomske održivosti ovog sistema i socijalne pravednosti i izdržljivosti korisnika penzija.
Po završetku Okruglog stola, održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavnici sindikata svoje stavove i predloge iznijeli i za najširu javnost.
ITUC/PERC SEE Kancelarija i Ms. Zlata Zec, ekspert u Projektu