Nacionalna radionica „ Evropska socijalna povelja u promovisanju i zaštiti ljudskih, radničkih i sindikalnih prava u Srbiji“

PERV je 10. juna 2009 godine u Beogradu, uz pomoć dva saveza sindikata iz Srbije, UGS „ Nezavisnost“ i Saveza samostalnih sindikata Srbije / SSS/, organizovao nacionalnu Radionicu „ Evropska socijalna povelja u promovisanju i zaštiti ljudskih, radničkih i sindikalnih prava u Srbiji“.

Interesantno je napomenuti da je Srbija nedavno prihvatila Revidiranu Evropsku socijalnu povelju, koja je objavljena u posebnim Službenim novinama - Međunarodni ugovori, te stupila na snagu 10. juna 2009. Aktivnost je održana baš toga dana, što događaju daje poseban značaj.

Cilj Radionice uključuje razumijevanje Evropske socijalne povelje, osnovna ekonomska, socijalna i kulturna prava, industrijske odnose, pravo na štrajk i socijalni dijalog u procesima pridruživanja Evropskoj Uniji. Većina tema je bila prezentirana od strane dvoje pravnika iz oba saveza sindikata, UGS Nezavisnost i SSS, koji su ujedno i članovi Mreže pravnih stručnjaka iz sindikata Jugoistočne Evrope, zaduženih da prate i učestvuju u procesu harmonizacije nacionalnih zakonodavstava sa evropskim standardima.

Među ukupno dvadeset osam učesnika, bili su prisutni pravni i drugi stručnjaci iz sindikata , kao i predstavnici struktura žena i mladih iz oba saveza. Na Radionici je bila prisutna i gospođa Siri Relling iz sindikata LO Norway, organizacije koja pruža podršku solidarnosti sindikatima.

Učesnici su analizirali elemente Evropske socijalne povelje i članove koje je Srbija prihvatila, a koji garantuju socijalna i ekonomska ljudska prava. Saznali su da je Evropski Komitet za socijalna prava tijelo koje prati primjenu i poštivanje prava u zemljama, koje su prihvatile Povelju. Učesnici Radionice vjeruju da će prava, sadržana u članovima ESP koje je prihvatila Srbija biti veliki izazov za vladu Srbije, ali i za sindikate.

MKS/ PERV Ured Sarajevo