ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

SASTANAK FORUMA SINDIKATA JIE, SARAJEVO, 9 – 10 novembar 2010

18 November 2010: U Sarajevu je 9 – 10 novembra 2010. godine održan 7.- mi Forum sindikata Jugoistočne Evrope, koji su financijski podržali: FES Regionalna Kancelarija iz Beograda, kao i PERV, u okviru Projekata podrške sindikatima JIE, od strane sindikata LO Norway iz Norveške i LO TCO iz Švedske.

Tom prilikom, lideri sindikata Regije su razgovarali o aktuelnim problemima , ali i imali priliku da kreiraju razvojnu strategiju o pojedinim pitanjima; jačaju međusobnu saradnju na regionalnom i sub-regionalnom nivou. Prepoznata je potreba da sindikati imaju jaču ulogu i pritisak na vlade svojih zemalja, kao i poslodavačke strukture o pitanjima aktuelnih reformi penzionih sistema u njihovim zemljama, istinskog socijalnog dijaloga u kreiranju i provođenju tih reformi, ali i drugim bitnim pitanjima za sindikate, kao što su: borba protiv korupcije, neformalne ekonomije i pitanje smanjenja siromaštva.

Nakon prve godine provođenja Projekta PERV-a / Lo Noray, pod nazivom „ Doprinos sindikata u reformi penzionih sistema u zemljama JIE“, prepoznat je značaj ovog projekta u jačanju kapaciteta sindikata za aktivniju ulogu u procesima reformi penzionih sistema. Predloženo je da se Forum obrati Regionalnom Vijeću za saradnju s prijedlogom za održavanje Regionalne Konferencije o Politikama reformi penzionih sistema, na kojoj bi sindikati prtezentirali svoje stavove i zahtjeve u vezi provođenja ove reforme u zemljama JIE.

Na sastanku je izabrana nova osoba koja će predsjedavati Forumom, a to je Gđa. Marija Hanževački iz sindikata NHS- Hrvatska. Dogovoreno je da će se naredni sastanak Foruma održati nakon Kongresa EKS, koji će biti u maju 2011. godine.

/Enisa Salimović, koordinator Foruma sindikata JIE

this article has been tagged

Work Plan , Newsletter , South-East Europe , Trade union structures , Economic reforms , Pension system reform , FES , Sustainable economic growth policies , Democracy and Social Dialog , Albania , Bosnia-Herzegovina , Croatia , Kosovo , Macedonia , Montenegro , Serbia
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email