Sastanak PERV Mreže za ljudska i sindikalna prava

Sastanak PERV Mreže za ljudska i sindikalna prava održao se 23. oktobra, uz podršku Fondacije Friedrich Ebert Shifting. Učesnici su razgovarali o planu rada sa sastanka MKS Komiteta za ljudska i sindikalna prava, demokratiji i borbi za mir, te izazovima koje kriza COVID-19 uzrokuje radnicima i njihovim sindikatima, naročito u pogledu različitih pokušaja da se ograniči sloboda udruživanja i poduzimanje kolektivnih akcija.

Razgovaralo se o situaciji u Bjelorusiji, gdje radnici nastavljaju borbu za slobode i demokratiju. Opozicija je pozvala na politički štrajk, a nezavisni sindikati su ga podržali, te su takođe pozvali na kampanju za oslobađanje zatvorenih članova sindikata i lidera štrajkačkih odbora. Kada je riječ o Ukrajini, na dnevnom redu Parlamenta je nacrt zakona o sindikatima koji bi, ako se usvoji, kršio slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja. Neisplaćene plate su i dalje problem u ovoj zemlji, a sistem rješavanja radnih sporova nije funkcionalan, što rezultira radikalizacijom industrijskih akcija. Štajk koji već četrdeset dana traje u Krivy Rogu završio se potpisivanjem sporazuma, ali sada stotine radnika očekuje suđenje zbog svog djelovanja. Politički nemiri u Kirgistanu utiču na rad sindikata u zemlji, a različite političke i poslovne grupacije nastoje preuzeti kontrolu nad radom sindikalnih organizacija. Razgovaralo se o različitim situacijama u vezi radničkih prava u Turskoj, od transfera radnika između različitih sektora u sklopu mjera borbe protiv COVID-19 do represivnih mjera protiv članova KESK-a.

Posebna pažnja je bila posvećena Inicijativi pojas i put u Centralnoj aziji. Tos Anonuevo iz BWI predstavio je Inicijativu pojas i put i njene implikacije na Panevropski region, a Monina Wong iz MKS Odjela za ljudska i sindikalna prava je predstavila rezultate ankete o kineskim ulaganjima u Aziji. PERV ja angažirao nezavisnog saradnika da pomogne u postizanju boljeg razumijevanja uticaja Inicijative pojas i put na radnička prava u regionu Centralne Azije, najgorih u smislu poštivanja temeljnih radničkih prava u Panevropskom regionu. Organiziraće se šira diskusija na ovu temu po osnovu ovih podataka.