ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak balkanske regionalne mreže o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i Memorandum iz Tirane

12 October 2016: Pan Evropsko Regionalno Vijeće Međunarodne Konfederacije Sindikata, zajedno sa MOR-om, organiziralo je regionalni sastanak Mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu za zemlje Balkana od 4-7 oktobra 2016. godine, nakon što su izvještaji iz zemalja ukazali na pogoršanje uslova zdravlja i sigurnosti na radnim mjestima tog regiona.

Sastanak Balkanske regionalne mreže za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, koju čine predstavnici sindikata iz Albanije, BiH, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Kosova, Crne Gore, Rumunije i Srbije, je razmatrao razvoj događaja u oblasti politika i praksi zdravlja i sigurnosti na radu, kao i izazove i korake koji se trebaju poduzeti kako bi se poboljšala situacija, te je u potpunosti podržao Memorandum iz Budimpešte koji je donesen u avgustu 2016. godine tokom održavanja ETUI regionalnog foruma za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Izvještaji su ukazali na pogoršanje situacije u praksama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, koje se odvijaju paralelno sa promjenama oblika zapošljavanja i rasta nesigurnog zapošljavanja, dok su izvršene izmjene i dopune radnog zakonodavstva u većini zemalja, čime su umanjena radnička prava. Takođe su ukazali da je sve veći broj radnika koji su postali žrtve nezgoda na radu i bolesti, gdje je broj nezgoda sa smrtnom posljedicom u porastu – što ne uzrokuje samo patnju i bol velikom broj porodica, već određuje visoku cijenu koju plaća cijelo društvo.

Razlozi za ove trendove su mnogobrojni, ali se smatra da su među glavnim uzrocima dejstva i neuspjesi koji se nižu tokom godina krize, te pad političkog interesa i volje da se osiguraju zdravi i sigurni uslovi rada za sve. Sindikati smatraju da su neuspjesi u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu neprihvatljivi, te smatraju da je rješenje za sve učesnike ulaganje u prevenciju i stvaranje radnih mjesta bez opasnosti.

S tim na umu, smatramo da je imperativ da sindikati ne samo da trebaju imati veću ulogu u praćenju pitanja iz oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, već takođe moraju ojačati svoju ulogu kroz odgovarajuće zakone ako se želi osigurati napredak.

Smanjenje nacionalnih sistema zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i inspekcija je uveliko doprinijelo ovim negativnim trendovima. Neke od razlika između zemalja su uzrokovane nedostatkom konkretnih stategija prevencije; slabljenja inspekcija rada i njihove uloge u provedbi zakona o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, te netransparentne uloge zdravstvenih službi za prevenciju i zaštitu. Ovo ne utiče samo na pogoršanje uslova rada, već nanosi štetu širim interesima, što rezultira nepravednoj konkurenciji, a time se stvara idealno okruženje za društveni damping.
Pozivamo na jačanje socijalnog dijaloga i partnerstva u oblasti zdravlja i sigurnosti na radu – gdje ćemo pratiti najbolje primjere iz prakse zemalja Evropske unije. Pozivamo na političku volju da se u potpunosti provedu odredbe iz Okvirne direktive 89/391/EEC u vezi predstavnika “radnika’ sa specifičnom odgovornosti za zdravlje i sigurnost na radu radnika i za prevenciju”. Snažni sistemi inspekcije i provedba zakona kroz saradnju organa vlasti, poslodavaca i sindikata je ključ za svaki održivi napredak, a osim toga treba koristiti potencijal sindikata da poboljšaju zdravlje i sigurnost na radnim mjestima, na svim nivoima, naročito u vrijeme smanjenja resursa. Smatramo da je od ključne važnosti jačanje institucija predstavnika radnika za sigurnost, kojima sindikati osiguravaju široku podršku.

Ali, da bi se ostvarili ovi ciljevi, sistem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu mora prvo biti odgovoran, a drugo, mora ukinuti visok stepen neprijavljivanja nezgoda i profesionalnih oboljenja. A naročito, sindikati u regionu vide kritične propuste u procjeni rizika u malim i srednjim preduzećima. Ogroman je broj radnika izložen psihosocijalnim rizicima, tumorima uzrokovanim rizicima koji postoje na radnim mjestima, muskuloskeletnim poremećajima. Stoga pozivamo na akciju!

• Treba nam istinska ocjena provedbe EU zakona u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u ovim zemljama.
• Treba nam akcioni plan za poboljšanje uslova rada u oblasti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u regionu.
• Tražimo političku akciju koja će uvesti naša radna mjesta u 21. vijek!

Nije dovoljno samo govoriti o dostojanstvenom radu!
Sada nam trebaju konretne akcije!

Tirana, 7. oktobar 2016.

PDF - 232.7 kb
Tirana memorandum

this article has been tagged

South-East Europe , occupational health and safety
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email