Seminar MMF za predstavnike sindikata

U vrijeme globalne financijske i ekonomske krize, mnoge zemlje se suočavaju sa nepopularnim mjerama vlada, a sve u vezi sa ulogom MMF-a u njihovim zemljama. Sindikati su željeli više saznati o uslovima koje postavlja MMF, kada pregovara sa vladama o zaključivanju sporazuma o kreditima. Zbog toga je MMF u saradnji sa MKS-om, organizovao petodnevni seminar u Institutu u Beču, 10 - 15 januara 2010 za predstavnike sindikata iz BiH, Mađarske, Latvije, Rumunije, Srbije i Ukrajine.

U prilogu možete naći kratku prezentaciju o ovom seminaru.

IMF and trade unions