ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Seminar MMF za predstavnike sindikata

2 February 2010: U vrijeme globalne financijske i ekonomske krize, mnoge zemlje se suočavaju sa nepopularnim mjerama vlada, a sve u vezi sa ulogom MMF-a u njihovim zemljama. Sindikati su željeli više saznati o uslovima koje postavlja MMF, kada pregovara sa vladama o zaključivanju sporazuma o kreditima. Zbog toga je MMF u saradnji sa MKS-om, organizovao petodnevni seminar u Institutu u Beču, 10 - 15 januara 2010 za predstavnike sindikata iz BiH, Mađarske, Latvije, Rumunije, Srbije i Ukrajine.

U prilogu možete naći kratku prezentaciju o ovom seminaru.

PowerPoint - 42 kb
IMF and trade unions

this article has been tagged

Newsletter , Central and Eastern Europe , Decent Work , Economic reforms
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email