Sindikati CCM, UNASM i KSS o odnosu između fiskalne politike, neformalne ekonomije i korupcije u Makedoniji

Nacionalni okrugli sto pod nazivom “Poreske politike i sistem, neformalna ekonomija i korupcija u Makedoniji” održan je u Skoplju, 30.4.2015 godine.

Okrugli sto je organizovan zajednički od strane tri centrale iz Makedonije: CCM, UNASM i KSS, a u okviru regionalnog projekta “Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana”. Nosioci projekta su Međunarodna Konfederacija Sindikata (MKS), Pan-evropsko regionalno vijeće (PERV) i norveški sindikat LO Norway.

Okruglom stolu su prisustvovali Ministar rada, predstavnik poslodavaca, predstavnik MOR kancelarije za Makedoniju, predstavnica Asocijacije za demokratske inicijative koja je prezentirala veoma značajne podatke o istraživanju problema korupcije u Makedoniji, više predstavnika medija, te svakako rukovodstvo sve tri centrale, predstavnici granskih sindikata i eksperti iz CCM, UNASM i KSS.

Učesnici su raspravljali o nacionalnom izvještaju o situaciji u oblasti politike oporezivanja, neformalne ekonomije i korupcije. Komparativnu analizu stanja u Makedoniji, u poređenju sa zemljama u regiji i zemljama članicama EU, predstavio je gospodin Martin Hutsebaut, EU ekspert.

Prezentirani su rezulatati Projekta, najosnovniji dijelovi dokumenta o poreskoj politici i vezi sa neformalnom ekonomijom i korupcijom, vođena je aktivna diskusija, te zaključeno da je važno da se radi na reformi poreske politike kako bi ona bila pravičnija, kako bi se uticalo na smanjenje sive ekonomije i kako ogroman novac ne bi išao u sive tokove.

Učesnici su istakli važnost saradnje i zajedničkih napora svih relevantnih socijalnih partnera o pitanjima poreske politike, neformalne ekonomije i korupcije. U tom smislu, poseban naglasak treba biti na razvoju socijalnog dijaloga i tripartitnim aktivnostima, kao i socijalnog partnerstva na svim nivoima.

Mediji su pokazali veliko interesovanje za događaj i za temu okruglog stola.

MKS/ PERV kancelarija za JIE