UGS Nezavisnost: STOP nasilju nad ženama i muškarcima na radnom mestu

U Beogradu je, 8. i 9. septembra 2017. godine, održan seminar na temu “Stop nasilju nad ženama i muškarcima na radnom mestu”. Seminar su organizovali Ujedinjeni granski sindikati NEZAVISNOST, u saradnji sa Pan-evropskim većem (Pan-European Regional Council - PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (International Trade Union Confederation - ITUC), a uz podršku projekta švedskih sindikata Union to Union.

Seminaru je prisustvovalo 28 učesnika - aktivistkinja Sekcije žena i predstavnika rukovodstava granskih sindikata, uz predstavnice ITUC/PERC Enisu Salimović i Olgu Nikolae i predstavnike nacionalnih institucija, u čijem delokrugu rada je zastupljeno pitanje nasilja na radnom mestu (spisak učesnika u prilogu).
Na seminaru je predstavljena Kampanja Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) STOP rodno zasnovanom nasilju na radnom mestu. Učesnici su upoznati sa njenim ciljevima i predlozima aktivnosti koje bi doprinele uspešnosti kampanje. Cilj kampanje je izgradnja kritične podrške za usvajanje Konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO) i prateće Preporuke o nasilju i uznemiravanju nad ženama i muškarcima u svetu rada, mobilizacija i podsticanje aktivnosti sindikata u iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja u svetu rada.
Prvog dana seminara svoja izlaganja su imali: Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, na temu Diskriminacija na osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja, kao najčešći osnova nasilja, predstavnica Inspektorata za rad Jasmina Maričić Vukotić, na temu Nasilje nad ženama i muškarcima na radnom mestu. Ova izlaganja doprinela su sagledavanju teme iz više uglova i podstakla uverenje da će joj pomenute institucije biti posvećene i spremne na intenzivniju saradnju sa sindikatom u aktivnostima usmerenim ka preventive i rešavanju posledica nasilja na random mestu.
O prioritetima PERC u oblasti rodnih pitanja govorila je predstavnica ITUC/PERC Olga Nikolae, a o Značaju sub-regionalne saradnje u oblasti rodnih pitanja predstavnica ITUC/PERC SEE kancelarije za SEE Enisa Salimović. Predsednica Sekcije žena UGS NEZAVISNOST Jasminka Marić, predstavila je Kampanju ITUC ”STOP nasilju nad ženama i muškarcima na radnom mestu”.
Drugog dana seminara, izlaganja na temu Nasilje na radnom mestu – posledice po fizičko i psihičko zdravlje imali su mr. sci. dr Marjana Trkulja i prof. dr Aleksandar Milovanović iz Instituta za medicinu rada. Psihološkinja Vera Kondić iz UGS NEZAVISNOST govorila je na temu Stres – kako ga prepoznati i prevazići.
U nastavku seminara, kroz rad u grupama, a uz oslanjanje na prethodna izlaganja i diskusije, prepoznati su sledeći prioriteti i zaključci:
• Potrebno je pripremiti novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, sa fokusom na pravo na rad i prava zaposlenog; insistirati na javnosti u radu i boljem uvidu u poslovanje poslodavca. Treba bolje definisati rad na određeno vreme, jer postojeći zakon pruža mogućnost zlouptrebe, posebno u kontekstu prava na jednake zarade. Neophodno je poboljšati materijalni položaj trudnicama i porodiljama, a osnažiti kaznenu politiku za nepoštovanje zakonske regulative.

• Neophodno je unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je na snazi još od 1992. godine, pa se postupa po Zakonu o upravnom postupku; unapređenje kontrolnih lista; uvođenje normative i novih mehanizama za njihovu primenu u praksi. Potrebno je jačanje efikasnosti inspekcijskih organa; traženje novih saveznika; jačanje saradnje sa NVO; intenziviranje promocije kampanje; korišćenje iskustava loše prakse, kako bi se došlo do dobrih primera; korišćenje iskustava u region; ostvarenje saradnje sa sindikatima u multinacionalnim kompanijama; organizovanje edukacije o nasilju na radnom mestu, pa i o nasilju uopšte, kroz obrazovanje na svim nivoima - od dece u vrtiću, preko osnovnih i srednjih škola, do fakulteta; pravljenje i ažuriranje baze podataka; pravljenje bele i crne liste firmi i poslodavaca (oni koji poštuju pravila i oni koji ne poštuju); insistiranje na transparentnosti (koristiti mreže, facebook, website, medije …); jačanje prevencije (ponovo uvesti SOS telefon); aktiviranje odbora za bezbednost i zdravlje na radu; definisanje strategije sindikata u ovoj oblasti; intenziviranje komunikacije.
”Sve napred navedeno nas obavezuje da se zapitamo da li poznajemo društvo u kome živimo? Da li želimo da utičemo na tok stvari? Današnji čovek brine o zdravlju tela, ali vrlo malo o zdravlju duše. Vrline i moral su potisnuti trkom za materijalnim bogastvom. Ohrabruje tvrdnja da se vrlina može naučiti.”(mr. sci. dr Marjana Trkulja).
U Beogradu,
15. septembra 2017.
UGS NEZAVISNOST
Čedanka Andrić, izvršna sekretarka