ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

UGS Nezavisnost: STOP nasilju nad ženama i muškarcima na radnom mestu

30 September 2017: U Beogradu je, 8. i 9. septembra 2017. godine, održan seminar na temu “Stop nasilju nad ženama i muškarcima na radnom mestu”. Seminar su organizovali Ujedinjeni granski sindikati NEZAVISNOST, u saradnji sa Pan-evropskim većem (Pan-European Regional Council - PERC) Međunarodne konfederacije sindikata (International Trade Union Confederation - ITUC), a uz podršku projekta švedskih sindikata Union to Union.

Seminaru je prisustvovalo 28 učesnika - aktivistkinja Sekcije žena i predstavnika rukovodstava granskih sindikata, uz predstavnice ITUC/PERC Enisu Salimović i Olgu Nikolae i predstavnike nacionalnih institucija, u čijem delokrugu rada je zastupljeno pitanje nasilja na radnom mestu (spisak učesnika u prilogu).
Na seminaru je predstavljena Kampanja Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC) STOP rodno zasnovanom nasilju na radnom mestu. Učesnici su upoznati sa njenim ciljevima i predlozima aktivnosti koje bi doprinele uspešnosti kampanje. Cilj kampanje je izgradnja kritične podrške za usvajanje Konvencije Međunarodne organizacije rada (ILO) i prateće Preporuke o nasilju i uznemiravanju nad ženama i muškarcima u svetu rada, mobilizacija i podsticanje aktivnosti sindikata u iskorenjivanju rodno zasnovanog nasilja u svetu rada.
Prvog dana seminara svoja izlaganja su imali: Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, na temu Diskriminacija na osnovu pola u oblasti rada i zapošljavanja, kao najčešći osnova nasilja, predstavnica Inspektorata za rad Jasmina Maričić Vukotić, na temu Nasilje nad ženama i muškarcima na radnom mestu. Ova izlaganja doprinela su sagledavanju teme iz više uglova i podstakla uverenje da će joj pomenute institucije biti posvećene i spremne na intenzivniju saradnju sa sindikatom u aktivnostima usmerenim ka preventive i rešavanju posledica nasilja na random mestu.
O prioritetima PERC u oblasti rodnih pitanja govorila je predstavnica ITUC/PERC Olga Nikolae, a o Značaju sub-regionalne saradnje u oblasti rodnih pitanja predstavnica ITUC/PERC SEE kancelarije za SEE Enisa Salimović. Predsednica Sekcije žena UGS NEZAVISNOST Jasminka Marić, predstavila je Kampanju ITUC ”STOP nasilju nad ženama i muškarcima na radnom mestu”.
Drugog dana seminara, izlaganja na temu Nasilje na radnom mestu – posledice po fizičko i psihičko zdravlje imali su mr. sci. dr Marjana Trkulja i prof. dr Aleksandar Milovanović iz Instituta za medicinu rada. Psihološkinja Vera Kondić iz UGS NEZAVISNOST govorila je na temu Stres – kako ga prepoznati i prevazići.
U nastavku seminara, kroz rad u grupama, a uz oslanjanje na prethodna izlaganja i diskusije, prepoznati su sledeći prioriteti i zaključci:
• Potrebno je pripremiti novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti, sa fokusom na pravo na rad i prava zaposlenog; insistirati na javnosti u radu i boljem uvidu u poslovanje poslodavca. Treba bolje definisati rad na određeno vreme, jer postojeći zakon pruža mogućnost zlouptrebe, posebno u kontekstu prava na jednake zarade. Neophodno je poboljšati materijalni položaj trudnicama i porodiljama, a osnažiti kaznenu politiku za nepoštovanje zakonske regulative.

• Neophodno je unapređenje Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je na snazi još od 1992. godine, pa se postupa po Zakonu o upravnom postupku; unapređenje kontrolnih lista; uvođenje normative i novih mehanizama za njihovu primenu u praksi. Potrebno je jačanje efikasnosti inspekcijskih organa; traženje novih saveznika; jačanje saradnje sa NVO; intenziviranje promocije kampanje; korišćenje iskustava loše prakse, kako bi se došlo do dobrih primera; korišćenje iskustava u region; ostvarenje saradnje sa sindikatima u multinacionalnim kompanijama; organizovanje edukacije o nasilju na radnom mestu, pa i o nasilju uopšte, kroz obrazovanje na svim nivoima - od dece u vrtiću, preko osnovnih i srednjih škola, do fakulteta; pravljenje i ažuriranje baze podataka; pravljenje bele i crne liste firmi i poslodavaca (oni koji poštuju pravila i oni koji ne poštuju); insistiranje na transparentnosti (koristiti mreže, facebook, website, medije …); jačanje prevencije (ponovo uvesti SOS telefon); aktiviranje odbora za bezbednost i zdravlje na radu; definisanje strategije sindikata u ovoj oblasti; intenziviranje komunikacije.
”Sve napred navedeno nas obavezuje da se zapitamo da li poznajemo društvo u kome živimo? Da li želimo da utičemo na tok stvari? Današnji čovek brine o zdravlju tela, ali vrlo malo o zdravlju duše. Vrline i moral su potisnuti trkom za materijalnim bogastvom. Ohrabruje tvrdnja da se vrlina može naučiti.”(mr. sci. dr Marjana Trkulja).
U Beogradu,
15. septembra 2017.
UGS NEZAVISNOST
Čedanka Andrić, izvršna sekretarka

this article has been tagged

South-East Europe , Gender equality policy , Tackling inequalities , Serbia , Gender based violence at work
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email