ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Sastanak PERV Izvršnog komiteta

8 March 2018:

12. sastanak PERV Izvršnog komiteta održan je 6. marta u Briselu. Na sastanku se razgovaralo o pripremama za Kongres MKS-a, usvojeni su izvještaji i plan rada, te se razgovaralo o prioritetnim politikama i akcijama za veći evropski region.

Sergejus Glovackas, ACTRAV službenik za Centralnu i Istočnu Evropu, obavijestio je prisutne o stogodišnjici MOR-a i drugim inicijativama vezanim za Budućnost rada.

Tim Noonan, MKS Direktor za kampanje i komunikaciju, predstavio je politiku MKS Budućnosti rada, dokument koji može poslužiti kao jedan od glavnih platformi za razgovore na MKS Kongresu, koji će se održati u decembru ove godine. Chidi King, MKS Direktor odjela za jednakost, objasnila je kako MKS vodi kampanje i lobira kod vlada u svrhu izrade MOR standarda o sprečavanju rodno zasnovanog nasilja na radnom mjestu.

U kontekstu razgovora o lancu snabdijevanja, generalni sekretar PERV-a, Luca Visentini, pozvao je sve članove da rade na smanjenju razlike u platama između Istoka i Zapada, koju promovira model organiziranja preduzeća i proizvodnje kakvu imaju multinacionalne kompanije i neke vlade koje nude “izuzetne poticaje” za kompanije koje premještaju svoju proizvodnju u istočne države. Ben Vanpeperstraete iz Kampanje čista odjeća podnio je izvještaj o uslovima rada i platama u tekstilnoj i industriji garderobe, gdje dobro poznati evropski brendovi iskorištavaju radnike u istočnim državama koje nisu članice EU, a zatim ponovno uvoze robe u države EU i označavaju ih kao da su proizvedene u EU. Te prakse pogrešno navode EU potrošače koji plaćaju kolosalne iznose za robe proizvedene u njihovm državama u korist multinacionalnih kompanija, pod pretpostavkom da su ove robe proizvedene u dostojanstvenim uslovima. Gemma Swart iz MKS-a je predstavila MKS “Samsung” kampanju koja istražuje ropske, nečovječne i antisindikalne prakse širom svijeta u kompaniji koja je jedan od najvećih poslodavaca u svijetu. Kemal Ozkan, zamjenik generalnog sekretara IndustryAll-a potvdio je da ove prakse zagađuju cijelu industriju moderne elektronike i obavijestio je prisutne o svojim aktivnostima usmjerenim na sindikalno organiziranje i unapređenje uslova za radnike širom svijeta.

Thomas Mayr-Harting, EEAS izvršni direktor za Istočnu Evropu, Zapadni Balkan i Centralnu Aziju, obavijestio je prisutne o nedavno objavljenoj EU Strategiji za države Zapadnog Balkana i dvadeset očekivanih rezultata unutar politika Istočnog partnerstva. Članovi Komiteta iz ovih država su obavijestili prisutne o nepoštivanju vladavine prava, prava radnika, korupciji koju provode političke elitre, te su pozvali EEAS da mu prioritet budu dimenzije socijalnih prava u vanjskom proširenju EU i Istočnim politikama – tokom dijaloga sa predstavnicima tih vlada, što bi trebao biti uslov za istinsku saradnju zasnovanu na međunarodnim i evropskim standardima.

Nakon diskusija o situaciji sa sindikatima u Ukrajini, Rusiji, Bjelorusiji, Kazahstanu i nekim drugim državama, PERV IK se složio da se situacija u Kazahstanu ekstremno pogoršala i predstavlja izazov za principe međunarodnog sindikalnog pokreta u ovom regionu. Sud je rasformirao jednu od članica MKS-a, CNTUK, a njeni lideri su osuđeni na kazne zatvora ili im je ograničena sloboda kretanja, dok se članovi uznemiravaju. IK je odlučio da traži od političkog liderstva MKS-a da organizira misiju u tu državu, koja bi mogla podnijeti izvještaj o tome na narednom sastanku Generalnog vijeća MKS-a, koji će se održati 24 25 maja. Ova misija bi se takođe mogla obratiti vlastima u Kazahstanu u vezi kršanja sindikalnih prava u toj državi.

Sastankom je predsjedavao predsjednik PERV-a i GTUC, Irakli Petriashvili.

PDF - 612.5 kb
ILO ACTRAV The Future of Work
PDF - 1.9 Mb
Europes sweatshops

this article has been tagged

Executive Committee , European Neighbourhood Policies , International Labour Standards , Eastern Partnership policies , solidarity , International Mechanisms of HTUR Protection , Gender based violence at work
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email