ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council
12 by 12

"12 x 12"

17 October 2012: Kraj modernog ropstva. Gotovo 100 miliona radnika radi u nečijoj kući širom svijeta. Ovi radnici u domaćinstvu čiste, kuhaju, peru veš, brinu se o djeci i starijim, i još više.

Njihov rad je potcijenjen, potplaćen, nevidljiv, nije prihvaćen, i ne poštuje se. Većina radnika u domaćinstvu su žene (82%) – a većina su migranti sa djecom.

U velikom broju zemalja, radnici u domaćinstvu ne postoje u zakonima o radu i sistemu socijalne zaštite. Mnogi nemaju pravo, ni po zakonu ni u praksi, da formiraju ili se pridruže sindikatu. Rezultat toga je maltretiranje, eksploatacija, nasilje, fizičko i seksualno nasilje, koje je čest slučaj ali prolazi nekažnjeno.

U junu 2010. godine, UN agencija koja se bavi pitanjima rada, MOR (Međunarodna organizacija rada), usvojila je Konvenciju 189 (C189) i Preporuke 201 (R201) o Radnicima u domaćinstvu.

MKS je pokrenula globalnu kampanju “12 x 12” kako bi pridobila 12 zemalja da ratificiraju Konvenciju 189 do kraja 2012. godine.

this article has been tagged

12 by 12
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email