ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Borba protiv nejednakosti

18 October 2012: Kriza je uvela prirodu i efekte nejednakosti u moderna društva na vrh političkih debata Evropi, a i širom svijeta. Kriza je produbila efekte “etabliranih” tipova nejednakosti – rodne, etničke, starosne, itd. te je dodale nove dimenzije problemu.

Rastuća nejednakost, naročito u vezi sa razlikama u plaćama, porastu segmentacije i polarizaciji u društvu je prihvaćena kao ključni generator devastirajućih uticaja početne finansijske krize. Sve ovo povećava zabrinutost sindikata, jer se nejednakost širi Evropom, čak i u zemljama koje se uspješno oporavljaju I imaju dobre sisteme socijalne zaštite. Mjere štednje, sa zamrzavanjem plaća i smanjenjem broja radnih mjesta, ukoliko se ne zaustave na vrijeme, povećavaju akumulaciju eksplozivnog materijala za novu i još težu krizu. Na tom putu, ovaj proces jednako potkopava suštinu društva i prijeti demokratskim strukturama i procesima na svim nivoima – od pojedinca do EU, i na međunarodnom nivou.

Modeli koji generiraju nejednakost širom Evrope razlikuju se od zemlje do zemlje u zavisnosti od konteksta, te stvaraju nejednakost u raličitim kombinacijama. Uloga socijalnih i politika rada u EU, odnosno tradicionalnom evropskom modelu, ostaje ključno polazište i olakšava orijentaciju politika. Ali, ne može proizvesti veliki učinak izvan EU, izuzev u JIE. Osim toga, trenutni pristupi ekonomskom upravljanju u EU dalje slabe taj potencijal. Razvoj politika u ovoj prioritetnoj oblasti biće vjerovatno pod uticajem inicijativa na nacionalnom nivou gdje lokalni kontekst i mogućnosti proizvode direktan učinak na oblikovanje radničkih i sindikalnih prilika, koje se mijenjaju. U tom slučaju, posebnu pažnju treba obratiti na horizontalnu komunikaciju između sindikata kako bi se izbjegao pritisak socijalnog pada u trci sa legitimnim procesom potrebe za konkurentnošću.

this article has been tagged

Tackling inequalities
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email