ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Demokracija i socijalni dijalog

18 October 2012: Proces “tranzicije” u zemljama JIE konsolidirao je izuzetnu dominaciju izborne demokracije nad ustavnom demokracijom u različitim oblicima i intenzitetu. U kontekstu krize i mjera štednje, mogu se vidjeti slični fenomeni širom Evrope.

Trenutnu situaciju jasno karakterizira snažna erozija socijalnog kapitala u praktično svim društvima, što se naročito odražava u najnižem stepenu povjerenja u političke partije i najvažnije institucije upravljanja državom. Sve veća nejednakost i diferencijacija sociopolitičke osnove otvara nove prilike za populističke/ nacionalističke/ ekstremističke političke snage koje nastoje izvršiti formalni pritisak na nacionalne i EU politike.

U isto vrijeme, prostor za donošenje politika je progresivno smanjen pod uticajem tržišta, naročito finansijskih, velikih multinacionalnih korporacija i privrednih udruženja, dok nacionalni suverenitet progresivno ograničavaju EU i MMF politikama “izlaza”.

Borba sa pritiskom je krenula sa najnižih nivoa – impresivnom mobilizacijom civilnog društva u velikom broju prilika. Pokreti mladih i ostalih su potkopale legitimitet trenutnih procesa donošenja politika i tradicionalnih političkih aktera. U tom pravcu sukoba, sindikati moraju naći svoje mjesto i boriti se protiv toga da ih ljudi na dnu društvene ljestvice i oni na vrhu koji ih ne vole vide dijelom tih elita koje su izgubile legitimitet.

PERV ima ključnu ulogu da proširi sindikalne politike i generira podršku različitih dijelova društva koji prihvataju sindikalno viđenje budućnosti i zainteresirani su za zaštitu i unapređenje demokracije. Uzimajući u obzir slabiju poziciju lijevo orijentisanih političkih partija, sindikati će se morati usmjeriti više na traženje alternativnih ideja o politikama, njihovu efikasnu razmjenu u društvu i unapređenje potencijala za mobliziranje

this article has been tagged

Democracy and Social Dialog
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email