Demokracija i socijalni dijalog

Proces “tranzicije” u zemljama JIE konsolidirao je izuzetnu dominaciju izborne demokracije nad ustavnom demokracijom u različitim oblicima i intenzitetu. U kontekstu krize i mjera štednje, mogu se vidjeti slični fenomeni širom Evrope.

Trenutnu situaciju jasno karakterizira snažna erozija socijalnog kapitala u praktično svim društvima, što se naročito odražava u najnižem stepenu povjerenja u političke partije i najvažnije institucije upravljanja državom. Sve veća nejednakost i diferencijacija sociopolitičke osnove otvara nove prilike za populističke/ nacionalističke/ ekstremističke političke snage koje nastoje izvršiti formalni pritisak na nacionalne i EU politike.

U isto vrijeme, prostor za donošenje politika je progresivno smanjen pod uticajem tržišta, naročito finansijskih, velikih multinacionalnih korporacija i privrednih udruženja, dok nacionalni suverenitet progresivno ograničavaju EU i MMF politikama “izlaza”.

Borba sa pritiskom je krenula sa najnižih nivoa – impresivnom mobilizacijom civilnog društva u velikom broju prilika. Pokreti mladih i ostalih su potkopale legitimitet trenutnih procesa donošenja politika i tradicionalnih političkih aktera. U tom pravcu sukoba, sindikati moraju naći svoje mjesto i boriti se protiv toga da ih ljudi na dnu društvene ljestvice i oni na vrhu koji ih ne vole vide dijelom tih elita koje su izgubile legitimitet.

PERV ima ključnu ulogu da proširi sindikalne politike i generira podršku različitih dijelova društva koji prihvataju sindikalno viđenje budućnosti i zainteresirani su za zaštitu i unapređenje demokracije. Uzimajući u obzir slabiju poziciju lijevo orijentisanih političkih partija, sindikati će se morati usmjeriti više na traženje alternativnih ideja o politikama, njihovu efikasnu razmjenu u društvu i unapređenje potencijala za mobliziranje