Drugi sastanak Upravnog odbora PERV-a

PERV Upravni odbor je održao sastanak, putem video konferencije, 29 aprila. Lideri PERV-a su razgovarali o situaciji sa pandemijom COVID-19 i njenim implikacijama na živote i rad građana Evrope.

Kontinent je teško pogođen ovim virusom, sa više od milion zaraženih i desetine hiljada preminulih, a Italija, Španija, Francuska, UK, Belgija i neke druge države su među nejteže pogođenim. Dok su države na zapadu regiona uspjele prevazići prvi talas bolesti i uspjele smanjiti rizike uvođenjem teških, ali potrebnih, mjera ograničenja, te su čak izradile nacrte za ukidanje karantina i planove za oporavak, države na istoku tek treba da postignu “ravan” i vide dejstva karantina i drugih mjera, usmjerenih na zaustavljanje širenja bolesti.
Uticaj virusa na ekonomije je izrazito razarajući. Upravni odbor je razgovarao o sindikalnim strategijama i mjerama za ponovno pokretanje ekonomije, rada u svijetu sa sveprisutnom prijetnjom od virusa, čime se nastoji osigurati da se ne ponove greške ili politike koje su išle u prilog pohlepi nekolicine – rezovi i privatizacija javnih usluga, uključujući zdravstvenih, slaba ili nepostojeća socijalna zaštita, povlačenje države sa tržišta rada, itd.
Zamjenik generalnog sekretara MKS-a, Owen tudor je predstavio Plan rada sindikata na globalnom nivou – u okviru UN-a i njenih agencija, međunarodnih finansijskih institucija, G20.
Generalni sekretar PERV-a i EKS-a, Luca Visentini, upoznao je članove sa Planom rada EU usmjerenog na rješavanje krize, rezultatim rada i planovima za oporavak, dok je Liina Carr, konfederalni sekretar EKS-a, predstavila EU plan za vanjsku pomoć koji predviđa doprinos EU hitnim potrebama zdravstvenih sistema i krhkih ekonomija u državama susjedstva i onih koji sun a putu pridruživanja. Informacije o specifičnim izazovima država u regionima NIS i JIE su dale Anna Salnikova i Enisa Salimović, koje su zadužene za MKS-PERV Urede u tim regionima.
Upravni odbor je prihvatio politiku o rodnoj ravnopravnosti koju je izradio Komitet žena, a predstavila predsjedavajuća Sabine Slegers.
Takođe je osudio pokušaje nekih vlada i poslodavaca zbog zloupotrebe krizne situacije da pojačaju svoje napade na radnička prava i ograniče socijalni dijalog, uključujući u Mađarskoj, Poljskoj, Albaniji, te nekim drugim državama. Ignorisanjem principa socijalnog dijaloga, vlade ne samo da ne poštuju prihvaćene međunarodne standarde, već i potkopavaju povjerenje koje je potrebno da radnici, koje zastupaju sindikati, bolje razumiju i prihvate mjere u društvu.
Sekretar RAdničke grupe MOR-a, Raquel Gonzales, upoznala je prisutne sa odlaganjem održavanja Međunarodne konferencije rada zbog COVID-19 i implikacijama pomjeranja na rad MOR-a, ali je takođe naglasila da se moraju koristiti, te dodatno jačati, nadzorni mehanizmi MOR-a, dostavljenjem informacijama o uticaju virusa na primjenu međunarodnih standarda rada u praksi.
Lideri PERV-a su takođe razgovarali o pripremama za akcije u povodu 1. maja, radu sekretariajta PERV-a i procesu revizije plana rada PERV-a.

May actions->https://www.ituc-csi.org/ituc-may-1st-statement-one-world], took note about the work of the PERC secretariat and the process of the PERC workplan revision.