EKS IZVJEŠTAJ: STANJE SA COVID- 19 I ZAŠTITA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

U okviru ankete članica EKS-a, dobili smo izvještaje o nizu problema vezanih za zdravlje i sigurnost radnika u vezi sa pandemijom COVID-19, kao što su nedostatak opreme za ličnu zaštitu u sektoru zdravstva, nepridržavanje mjera društvenog distanciranja u sektorima građevinarstva i maloprodaje, te odstupanje od pravila vezanih za zdravlje i sigurnost na radu u sektoru transporta. Takođe smo svjedoci da socijalni dijalog može imati učinkovitu ulogu u nizu mjera, kako na nacionalnom tako i na nivou preduzeća. U tekstu ispod slijede detalji usvojenih mjera, koje su rezultat socijalnog dijaloga ili djelovanja vlada.

EKS IZVJESTAJ ZAŠTITA SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU i COVID 19

ЕКS