EKS Izvještaj: Ljudska prava i COVID 19

Zbog izbijanja pandemije Covid-19, poduzet je veliki niz mjera na nivou EU i na nacionalnom nivou u različitim oblastima zaštite javnog zdravlja, ekonomije, ali što je još važnije, radnika i njihovih prihoda. Izuzetne okolnosti zaista zahtijevaju izuzetne mjere.

Prvi znaci ukazuju da neke vlade koriste krizu Covid-19, kao što je to bio slučaj i sa okvirom ekonomske krize iz 2008. godine da “privremeno” potkopaju i generalno zamagle ljudska prava, a naročito radnička i sindikalna prava.
Ovo je neprihvatljivo za EKS, a naročito je važno u vrijeme krize podržati ljudska prava, čak ih ojačati, naročito u odnosu na ranjive kategorije kao što su starije osobe, žene, mladi, osobe sa invaliditetom, migranti/izbjeglice, ali i u odnosu na sve radnike bez obzira na njihov status (tj. uključujući samozaposlene, nestandardne radnike, slobodnjake i povremeno zaposlene ‘(gig) i radnike koji rade putem platformi). EKS stoga poziva da svaki odgovor međunarodnih, evropskih i nacionalnih nivoa i organa vlasti mora osigurati da poduzete, odnosno predviđene mjere ne krše standarde ljudskih prava, uključujuči radničkih i sindikalnih prava.
Ovaj izvještaj nudi informacije o uticaju takvih mjera na ljudska prava, uključujući sindikalna i radnička prava tokom borbe protiv krize Covid-19. Naročito prati smjernice međunarodnih i evropskih tijela za zaštitu ljudskih prava (UN, MOR i Vijeće Evrope) za osiguranje zaštite naročitih prava (naročitih grupa) u vrijeme krize. Ovaj izvještaj takođe nudi pregled osnovnih principa, u skladu sa međunarodnom i evropskom sudskom praksom predmeta ljudskih prava, koji se moraju naglašavati i poštovati dok vlade razrađuju i usvajaju (hitne) mjere u okviru bilo koje krize, uključujući krize Covid-19.

COVID 19 Izvjestaj o ljudskim pravima

ETUC Covid-19 Watch dokument na engleskom jeziku->https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes]