EKS izvještaj o sistemima obavezne vakcinacije protiv Covid-19

Sve više se razgovara o obaveznoj vakcinaciji na radnom mjestu. Ovi planovi se provode ili se o njima razgovara u Evropi za javni sektor, u okviru zdravstvenog sektora, ali i za potrebe privatnog sektora. Druge slične inicijative, poput obustave naknada za nevakcinisane zaposlenike koji moraju poštovati mjere obavezne izolacije, također su uspostavljene u nekim državama članicama.

Ove inicijative pokreću nekoliko pitanja, npr. zaštita zdravlja i sigurnosti, zakon o radu, pitanja zaštite privatnosti i temeljnih prava. Ali ovo je i pitanje za nas kao sindikate.

Ovim izvještajem o Covid-19, EKS nastoji osigurati dokaze, prikupljene od svojih članica, za bolje razumijevanje različitih pristupa koji se koriste u EU. To će također biti osnova za predstojeću EKS debatu o izradi sindikalnog odgovora.

EKS izvještaj o sistemima obavezne vakcinacije protiv Covid-19