PERV suberegionalni Forum o platama, 16-17. juli, Beograd

PERV suberegionalni Forum o platama održao se 16-17. jula u Beogradu. Okupio je lidere i stručnjake iz sindikalnih organizacija Istočnog i Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije. MKS generalni sekretar, Sharan Burrow, predsjedavala je forumom, dok je Evelyn Astor iz MKS Odjela za ekonomska i socijalna pitanja pripremila ekonomske dokaze za povećanje minimalne plate i proširenje osnove socijalne zaštite.

Male plate i politike osiromašenja susjeda koje su države ovog regiona provodile decenijama nakon prelaska u tržišnu ekonomiju, dovele se milione radnika i njihovih porodica do siromaštva ili su ih natjerali da emigriraju. Sve države su osjetile poražavajuće nivoe odliva mozgova, gdje su neke države izgubile čak jednu trećinu stanovništva, naročito mladih i školovanih osoba koje su napustile svoje države u potrazi za dostojanstvenim životom – gdje postoje dostojanstvene plate, sigurno zaposlenje, kvalitetne javne usluge i snažne institucije – u inostranstvu. Dok su se ekonomije država ovog regiona razvijale brže od onih u Zapadnoj Evropi, taj rast se nije razvnomjerno dijelio zbog malih plata, slabog kolektivnog pregovaranja, nepravedenih i politika paušalnog oporezivanja, širokorasprostranjene korupcije i neformalne ekonomije.
Bela Galgoczi iz Evropskog sidnikalnog instituta, ponudio je Forumu argumente za politike povećanja plata, zasnovane na analizi dinamike plata i produktivnosti u regionu, ali i izvan njega. Magnus Berghe iz ACTRAV-a je objasnio MOR norme o platama, te potrebu da se ovi instrumenti koriste, kao i Program dostojanstvenog rada za države, u svrhu postizanja pravednijih plata i socijalne zaštite.
Na forumu se razgovaralo o specifičnim kampanjama za “plate od kojih se može živjeti” u regionu, te su navedene moguće ciljane grupe, uključujući vlade, multinacionalne kompanije koje iskorištavaju sistem malih plata za jačanje svog profita, zatim lobističke grupe i “klubove ulagača” koji jačaju neoliberalne modele na teret radnika i njihovih sindikata, te međunarodne institucije, kao što su Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka, Evropska unija i Međunarodna organizacija rada.

ITUC Background paper BCMS
Bela Galgoczi Wage convergence CEE
Follow up