G20 su rekle de glasači traže od banaka da nešto vrate u globalnu ekonomiju.

Globalna analiza pokazala 63% podrške porezu na finansijske transakcije.

Najveća podrška u Francuskoj 88 %, Njemačkoj 82%, UK 76 %, SAD 63%.

Los Cabos, Meksiko, 18.6.2012. godine (ITUC OnLine): Podrška porezu na finansijske transakcije – često nazivan porez Robin Hud Tax – čime se primoravaju banke i druge finansijske institucije da plate dug društvu je na nivou od 63% prema novoj globalnoj analizi koju je Međunarodna konfederacija sindikata uradila u 13 zemalja.

Sindikati će dostaviti rezultate svjetskim liderima na sastanku G20 u Los Cabosu. U nastojanjima da se porez na finansijske transakcije vrati na dnevni red G20, francuski predsjednik Francois Hollande, planira pokrenuti ovo pitanje sa svojim kolegama, svjetskim liderima, na prvom sastanku G20.

Porez na finansijske transakcije ima jaku podršku u analiziranim zemljama G20 (63%), a još je popularniji u šest zemalja EU u kojima je rađena anaiza, sa 73% podrške, 10 bodova iznad globalnog prosjeka. Kasnije, tokom ove sedmice (petak) ministri finansija EU će imati sastanak da odluče o nivou poreza na finansijske transakcije u EU: sada znaju da evropski glasači žele da oni nastave sa radom.

U SAD, poznavanje prilika je veoma nisko, gdje je samo 17% ispitanika svjesno važnosti poreza na finansijske transakcije kao načina da banke doprinesu društvu. Ali, nakon što su upoznati sa činjenicama, podrška je skočila na 63%.

"Tokom četiri godine krize, globalna nezaposlenost je distigla brojku od 210 miliona, prihodi padaju, a većina ljudi ne može uštedjeti ništa. Porez na finansijske transakcije vraća 480 miliona eura u globalnu ekonomiju i smanjuje finansijske špekulacije," rekla je Sharan Burrow, generalni sekretar MKS.
Bijes i ogorčenost su u porastu što međunarodne banke i velike korporacije nisu platile dovoljno da riješe globalnu finansijsku krizu. 78% javnosti misli da međunarodne banke treba da plate više, a 77% misli da velike korporacije treba da plate više.

U odgovoru na MKS globalnu analizu, predsjednik Njemačke konfederacije sindikata (DGB) i Međunarodne konfederacije sindikata (MKS) Michael Sommer rekao je u ponedeljak u Berlinu da “je došlo vrijeme da se konačno stavi tačka na ovu neaktivnost".

"Analiza pokazuje da ljudi imaju jasan osjećaj za pravdu. S pravom odbijaju nespremnost nacionalnih vlada da poduzme mjere za reguliranje pitanja finansijskog tržišta. U ime međunarodnog pokreta rada, pozivam šefove država i vlade da uvedu porez na finansijske transakcije.

"Kada se radilo o nametanju mjera štednje u zemljama koje je zahvatila kriza, smanjenju kamata i plaća, smanjunju radničkih prava, otpor je brzo savladan. Ali, od početka krize 2008. godine, ljudi čekaju da se pokretači globalne ekonomske i finansijske krize uključe u rješavanje troškova krize. Porez na finansijske transakcije će predstavljati ključni doprinos. Krajnje je vrijeme da vlade počnu slušati ljude umjesto lobiste za finaijski sektor."

"Sada je vrijeme da Wall Street plati svoj dio porezom na finansijske transakcije čime će se otvoriti nova radna mjesta, smanjti špekulacije, prikupiti stotine milijardi novih prihoda, te položiti temeljl za dugoročni ekonomski prosperitet," rekao je Richard Trumka, predsjednik Američke federacije rada – kongresa industrijskih organizacija (AFL-CIO).

"Vrijeme je da britanska vlada sruši ogradu; umjesto da se ponašaju kao navijačice za interese grada, jasno je da postoji ogromna globalna podrška uvođenju poreza na finansijske transakcije koji će transformirati javne finansije i pokrenuti rast i socijalnu pravdu," Brendan Barber, generalni sekretar TUC.

Međunarodni sindikati su upozorili da je poništen demokratski ugovor sa glasačima u velikom broju zemalja nakon što je MKS globalna analiza pokazala trend od 67% ljudi koji misled a glasači nemaju dovoljno uticaja na ekonomske odluke.

"Vlade moraju slušati ljude ili rizikuju porast političke i ekonomske nestabilnosti. Banke i velike korporacije imaju veliki uticaj na nacionalne ekonomije. Porez na finansijske transakcije je dobar način da međunarodne banke vrate nešto nazad u globalnu ekonomiju," rekla je Sharan Burrow.

Sindikati će dostaviti rezultate analize na sastanku svjetskih lidera grupe G20 uključujući: David Cameron (UK); Julia Gillard (Australija); Angela Merkel (Njemačka); Cristina Kirchner (Argentina); Yoshihiko Noda (Japan); te Christine Lagarde (MMF) i Angel Gurria (OECD).

KRAJ

MKS Globalan analiza za 2012. godinu – Kako banke mogu doprinijeti društvu: velika podrška porezu na finansijske transakcije: http://www.ituc-csi.org/ituc-global-poll-2012-how-banks.html

Analizu je uradila kompanija za globalno tržišno istraživanje javnog mnijenja TNS u 13 zemalja, uključujući 10 članica G20 ekonomija u periodu između 10. aprial i 6, maja 2012. godine: Brazil, Kanada, Francuska, Njemačka, Indonezija, Japan, Meksiko, Južna Afrika, UK i SAD, kao i Belgija, Bugarska i Grčka.

Za više informacija i intervju sa sindikalnim liderima u Los Cabosu, kontaktirajte Gemmu Swart na e-mail: gemma.swart at ituc-csi.org ili telefon +32 479 06 41 63.

Gonzalo Salvador AFL-CIO + 1 202 297 9878

MKS predstavlja 175 miliona radnika u 153 zemlje i teritorije, te ima 308 nacionalnih članica.