Generalna skupština PERV-a

4. Generalna skupština PERV-a održana je 16. decembra 2019. godine u Domu Međunarodnih sindikata u Briselu. Na sastanku je učestvovalo više od sto-dvadeset delegata, posmatrača i govornika iz svih dijelova Evrope. Skupštini su se obratili Sharan Burrow, generalni sekretar MKS-a, i Heinz Koller, direktor MOR-a za Evropu.

Delegati su odobrili izvještaj o radu za prethodne 4 godine, te su razgovarali u programu za naredni period, 2020 – 2023., kojim se definira PERV u arhitekturi evropskih sindikata, te njegova uključenost u političke procese u MKS-u i EKS-u, kao i prioriteti u djelovanju sa vanjskim kontekstima i akterima. Predložene se sljedeće prioritetne političke oblasti koje će usmjeravati aktivnosti PERV-a u periodu 2020 – 2023.:

I. Mir, demokratija i prava u Evropi i Centralnoj Aziji;

II. Reguliranje ekonomske moći: plate i socijalna zaštita, istinski socijani dijalog i kolektivno pregovaranje, te promocija sindikalnih vrijednosti;

III. Globalna pomjeranja: pravedna tranzicija, održivi razvoj i ulaganja u ljude;

IV. Jednakost: borba protiv sve većih i višestrukih nejednakosti, rodnih, te razlika u platama i socijanoj zaštiti; poreske politike; migracije u Evropi;

V. Organiziranje i razvoj sindikalnog organiziranja – put ka stvarnoj snazi;

Skupština je razgovarala i usvojila izmjene Ustava kojim se uvodi novo tijelo – Upravni odbor, te je promijenila neke operativne procedure struktura.

Generalni sekretar EKS-a, Luca Visentini izabran je na funkciju generalnog sekretara PERV-a. Generalna skupština PERV-a je izabrala Iraklija Petriashvilija, lidera Konfederacije gruzijskih sindikata, za drugi mandat predsjednika PERV a. Skupština je izabrala 8 zamjenika predsjednika s ciljem formiranja balansiranog i opredjeljenog tima koji će usmjeravati provedbu PERV programa, te osigurati podršku predsjedniku i sekretarijatu.

Izabrani zamjenici predsjednika su:
Gđa. Marija Hanževački, NHS, Hrvatska
G. Wolfgang Katzian, ÖGB, Austrija
Gđa. Nataliya Levytska, KVPU, Ukrajina
Gđa. Julie Lødrup, LO, Norveška
G. Sattar Mohbaliyev, AHIK, Azerbejdžan
G. Adam Rogalewski, OPZZ, Poljska
Gđa. Inga Ruginienė, LPSK, Litvanija
G. Mikhail Shmakov, FNPR, Rusija

Takođe je usvojena izjava 4. Generalne skupštine Pan-evropskog regionalnog vijeća o situaciji u Ukrajini.