Godišnja PERV ljetna škola ’Pravedne plate: zatvaranje jaza u oporezivanju, socijalnoj zaštiti i platama’

Godišnja PERV ljetna škola ’Pravedne plate: zatvaranje jaza u oporezivanju, socijalnoj zaštiti i platama’ održana je 18-20. septembra 2017. godine u Rönnebergau, Švedska. Nekih 70 učesnika je razgovaralo o sindikalnim politikama i akcijama za postizanje dostojanstvenih plata u njihovim državama, kroz utvrđivanje postojećih jazova u platama i razmjeni iskustava u vezi sindikalnih akcija za njihovo ukidanje, te podržalo MKS kampanju ’Zaustavite korporativnu pohlepu’ i EKS kampanju ’Evropi treba povećanje plata’.

Ronald Janssen iz Sindikalnog savjetodavnog komiteta analizirao je dinamiku plata u državama OECD-a, naglasio smanjenje udjela plata u BDP-u, sve veće nejednakosti, te zaostajanje plata u odnosu na rast produktivnosti. Bela Galgozsi iz Evropskog sindikalnog instituta usmjerio se na razlike između Istoka i Zapada, te na trendove približavanja starih i novih država članica Evropske unije nakon njihovog pristupanja, te trendove koji su uslijedili nakon što su se javile još veće razlike izbijanjem ekonomske i finansijske krize. Rafael Peels iz ILO ACTRAV-a, predstavio je standarde i preporuke MOR-a koji se mogu koristiti za ostvarenje dostojanstvenih plata u regionu.

Zamjenik predsjednika MKS-a i predsjednik LO-Sweden Karl Peter Thorwaldsson obratio su se skupu i govorio je o uspjesima ekonomskog razvoja u Švedskoj, što je rezultat socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja koji svima donose dobro.

Na posebnoj sjednici se razgovaralo o inicijativi Globalnog dogovora, koju je pokrenula vlada Švedske, u svjetlu kretanja dominantnog diskursa liberalnog ekonomskog modela u smjeru modela koji je izgrađen na dijalogu, dostojanstvenom radu i inkluzivnom rastu.

Polaznici škole su takođe razgovarali o situaciji sa pravima radnika u Evropi koja se pogoršala uvođenjem politika štednje i izrazili su svoju čvrstu podršku svim radnicima i liderima koji trpe pritiske, a naročito ako su predmet napada kao što je slučaj sa Irakli Petriashvilijem, predsjednikom PERV-a i Konfederacije sindikata Gruzije, kog napadaju političke snage u Gruziji koje žele da utišaju branitelje prava radnika i preuzmu kontrolu nad sindikatima, te su pozdravili njegovo ponovno imenovanje.

Sastanak je organiziran uz podršku ACTRAV-a, švedskih članica i sindikata Union 2 Union.

Galgoczi CEE wages PERC 2017
PAY RISES : A PLUS FOR THE ECONOMY
ILO ACTRAV
Global Deal LO