ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Godišnja PERV ljetna škola ’Pravedne plate: zatvaranje jaza u oporezivanju, socijalnoj zaštiti i platama’

30 September 2017: Godišnja PERV ljetna škola ’Pravedne plate: zatvaranje jaza u oporezivanju, socijalnoj zaštiti i platama’ održana je 18-20. septembra 2017. godine u Rönnebergau, Švedska. Nekih 70 učesnika je razgovaralo o sindikalnim politikama i akcijama za postizanje dostojanstvenih plata u njihovim državama, kroz utvrđivanje postojećih jazova u platama i razmjeni iskustava u vezi sindikalnih akcija za njihovo ukidanje, te podržalo MKS kampanju ’Zaustavite korporativnu pohlepu’ i EKS kampanju ’Evropi treba povećanje plata’.

Ronald Janssen iz Sindikalnog savjetodavnog komiteta analizirao je dinamiku plata u državama OECD-a, naglasio smanjenje udjela plata u BDP-u, sve veće nejednakosti, te zaostajanje plata u odnosu na rast produktivnosti. Bela Galgozsi iz Evropskog sindikalnog instituta usmjerio se na razlike između Istoka i Zapada, te na trendove približavanja starih i novih država članica Evropske unije nakon njihovog pristupanja, te trendove koji su uslijedili nakon što su se javile još veće razlike izbijanjem ekonomske i finansijske krize. Rafael Peels iz ILO ACTRAV-a, predstavio je standarde i preporuke MOR-a koji se mogu koristiti za ostvarenje dostojanstvenih plata u regionu.

Zamjenik predsjednika MKS-a i predsjednik LO-Sweden Karl Peter Thorwaldsson obratio su se skupu i govorio je o uspjesima ekonomskog razvoja u Švedskoj, što je rezultat socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja koji svima donose dobro.

Na posebnoj sjednici se razgovaralo o inicijativi Globalnog dogovora, koju je pokrenula vlada Švedske, u svjetlu kretanja dominantnog diskursa liberalnog ekonomskog modela u smjeru modela koji je izgrađen na dijalogu, dostojanstvenom radu i inkluzivnom rastu.

Polaznici škole su takođe razgovarali o situaciji sa pravima radnika u Evropi koja se pogoršala uvođenjem politika štednje i izrazili su svoju čvrstu podršku svim radnicima i liderima koji trpe pritiske, a naročito ako su predmet napada kao što je slučaj sa Irakli Petriashvilijem, predsjednikom PERV-a i Konfederacije sindikata Gruzije, kog napadaju političke snage u Gruziji koje žele da utišaju branitelje prava radnika i preuzmu kontrolu nad sindikatima, te su pozdravili njegovo ponovno imenovanje.

Sastanak je organiziran uz podršku ACTRAV-a, švedskih članica i sindikata Union 2 Union.

PowerPoint - 1.2 Mb
Galgoczi CEE wages PERC 2017
PowerPoint - 2 Mb
PAY RISES : A PLUS FOR THE ECONOMY
Powerpoint - 438.8 kb
ILO ACTRAV
PowerPoint - 2.8 Mb
Global Deal LO

this article has been tagged

Summer School
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email