Izjava Globane federacije sindikata: Proljetni sastanci MMF-a i Svjetske banke moraju izraditi plan za koordinirani ekonomski poticaj i mjere usmjerene na javno zdravlje i olakšice na otplatu duga

Izjava Globane federacije sindikata: Proljetni sastanci MMF-a i Svjetske banke

MKS