Izjava Izvršnog komiteta PERV-a o vakcinacijama

Ovdje možete naći Izjavu o vakcinacijama, koja je usvojena na PERV Izvršnom komitetu, 4.oktobra 2021.

PERV izjava o vakcinaciji