Izvršni komitet PERV-a

11. sastanak Izvršnog komiteta PERV-a održao se 19. aprila 2017. godine u Briselu. Članovi Izvršnog komiteta su razgovarali o tenutnim izazovima sindikalnog pokreta u Evropi, usvojili Izvještaj o aktivnostima PERV-a, te izvještaje Komiteta žena PERV-a i Komiteta mladih PERV-a. Izvršni komitet PERV-a je usvojio plan rada za 2017. godinu, te je razgovarao o pitanjima migracija, lancu snabdijevanja, situaciji u vezi sindikalnih prava u nekim državama Evrope, procesu uspostave standarda za pitanje nasilja na radnom mjestu i regionalnom sastanku MOR-a.

Izvršni komitet PERV-a je usvojio rezoluciju o migracijama, koja je rezimirala sve ono o čemu se razgovaralo na posljednjoj Ljetnoj školi PERV-a održanoj u septembru 2016. godine u Frankfurtu, te izjavu o podršci solidarnosti Konfederaciji samostalnih sindikata Kazahstana, te uložio protest zbog represije i zatvaranja sindikalnih lidera i aktivista.
Boris Yaroshevich, rukovodilac Odjela za Istočno partnerstvo EU službe za vanjske akcije govorio je o procesu revizije Istočnog partnerstva i da je uloga socijalnih partnera veoma važna u bilateralnoj i multilateralnoj saradnji EU i šest zainteresiranih država (Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina). Andrzej Adamczyk (“NSZZ Solidarnosc” i Evropski ekonomski i socijalni komitet) predstavio je rad i izazove civilnog društva u procesu praćenja provedbe Sporazuma o pridruživanju i Sveobuhvatnog sporazuma o zonama slobodne trgovine (DCFTA).
Sesija o multinacionalnim kompanijama i lancu snabdijevanja uključila je prezentaciju MKS granica lanca snabdijevanja, koju je pripremio Jaap Wienen, zamjenik generalnog sekretara MKS-a, dok je Esther Lynch, konfederalni sekretar EKS-a, prezentirala EKS kampanju o povećanju plata “Evropi treba povećanje plata” (payrise.eu). Takođe su predstavljena različita iskustva sindikata u vezi primjene OECD deklaracionih mehanizama o multinacionalnim kompanijama, zakon o detaljnoj analizi u Francuskoj, a predsjednik CITUB-a Plamen Dimotrov je govorio o promociji dostojanstvenog rada u lancu snabdijevanja u Bugarskoj.

PERC TUAC OECD
CITUB decent work