ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Izvršni komitet PERV-a

24 April 2017: 11. sastanak Izvršnog komiteta PERV-a održao se 19. aprila 2017. godine u Briselu. Članovi Izvršnog komiteta su razgovarali o tenutnim izazovima sindikalnog pokreta u Evropi, usvojili Izvještaj o aktivnostima PERV-a, te izvještaje Komiteta žena PERV-a i Komiteta mladih PERV-a. Izvršni komitet PERV-a je usvojio plan rada za 2017. godinu, te je razgovarao o pitanjima migracija, lancu snabdijevanja, situaciji u vezi sindikalnih prava u nekim državama Evrope, procesu uspostave standarda za pitanje nasilja na radnom mjestu i regionalnom sastanku MOR-a.

Izvršni komitet PERV-a je usvojio rezoluciju o migracijama, koja je rezimirala sve ono o čemu se razgovaralo na posljednjoj Ljetnoj školi PERV-a održanoj u septembru 2016. godine u Frankfurtu, te izjavu o podršci solidarnosti Konfederaciji samostalnih sindikata Kazahstana, te uložio protest zbog represije i zatvaranja sindikalnih lidera i aktivista.
Boris Yaroshevich, rukovodilac Odjela za Istočno partnerstvo EU službe za vanjske akcije govorio je o procesu revizije Istočnog partnerstva i da je uloga socijalnih partnera veoma važna u bilateralnoj i multilateralnoj saradnji EU i šest zainteresiranih država (Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina). Andrzej Adamczyk (“NSZZ Solidarnosc” i Evropski ekonomski i socijalni komitet) predstavio je rad i izazove civilnog društva u procesu praćenja provedbe Sporazuma o pridruživanju i Sveobuhvatnog sporazuma o zonama slobodne trgovine (DCFTA).
Sesija o multinacionalnim kompanijama i lancu snabdijevanja uključila je prezentaciju MKS granica lanca snabdijevanja, koju je pripremio Jaap Wienen, zamjenik generalnog sekretara MKS-a, dok je Esther Lynch, konfederalni sekretar EKS-a, prezentirala EKS kampanju o povećanju plata “Evropi treba povećanje plata” (payrise.eu). Takođe su predstavljena različita iskustva sindikata u vezi primjene OECD deklaracionih mehanizama o multinacionalnim kompanijama, zakon o detaljnoj analizi u Francuskoj, a predsjednik CITUB-a Plamen Dimotrov je govorio o promociji dostojanstvenog rada u lancu snabdijevanja u Bugarskoj.

PowerPoint - 4 Mb
PERC TUAC OECD
Powerpoint - 744 kb
CITUB decent work

this article has been tagged

Executive Committee , Migration , European Neighbourhood Policies , MNEs and global value chains , Networking , HTUR , Eastern Partnership policies , solidarity , International Mechanisms of HTUR Protection
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email