Izvršni komitet PERV-a

Virtuelni sastanak 15. Izvršnog komiteta PERV-a održan je 20. oktobra uz učešće više od sto sindikalaca iz različitih sindikalnih organizacija u regionu. Dok je pažnja sastanka bila usmjerena na diskusiju o implikacijama pandemije COVID-19 na zdravstvenu i ekonomsku krizu i sindikalne politike oporavka i otpornosti, takođe su naglašeni određeni izazovi i potrebe sindikalne solidarnosti i akcija.

U svom obraćanju, generalni sekretar Luca Visentini je naglasio potrebu borbe protiv krize u zapošljavanju i potrebu daljeg jačanja ekonomskih poticaja u svrhu održavanja ekonomske aktivnosti, očuvanja zaposlenosti, ali i unapređenja socijalne zaštite i mjera podrške za radnike i građane, koji se suočavaju sa drastičnim smanjenjem prihoda i sa neizvjesnošću. Generalni sekretar MKS-a, Sharan Burrow, naglasila je prioritete MKS-a za oporavak i otpornost i novi društveni ugovor, rezultate Globalne ankete kao i MKS političke smjernice “Izvan BDP-a” i rad na daljinu. Takođe je govorila o planu rada MOR-a i specifičnoj kampanji koju je započeo MKS dok se suočava sa neodlučnošću poslodavaca i nekih vlada da prihvate rezultate MOR Stogodišnje konferencije, te da prihvate zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu kao temeljno pravo. Owen Tudor, zamjenik generalnog sekretara MKS-a, predstavio je dnevni red za naredni sastanak MKS Generalnog vijeća, te MKS akcije i aktivnosti. Evelyn Astor je predstavila izvještaj o minimalnim platama u Istočnoj Evropi. Učesnici su tokom diskusija naglasili neke specifične izazove koje je uzrokovao COVID-19 i sindikalne odgovore na te izazove, dinamiku minimalnih plata u svojim zemljama i istrajne rodno zasnovana razlike u platama, ali su govorili i o tekućim napadima na radnička prava u nekim od zemalja.
Učesnici sastanka su takođe pozvali sve članice da vode kampanje za promociju ratifikacije Konvencije broj 190, te da poduzmu akcije podrške za radnike u sektoru njege, da djeluju na promociji mira i zabrane širenja nuklearnog oružja.
Posebna pažnja je posvećena situaciji sa političim protestima u Bjelorusiji, gdje se građani bore za temeljna prava, uključujući za slobodu udruživanja i pravo na štrajk, budući da su izloženi represiji Lukašenkovog režima koji je lažirao izbore, upotrijebio specijalne snage da nasilno suzbiju mirna okupljanja i skupove, te krivično goni stotine građana i sindikalaca. Izvršni komitet je izrazio punu podršku BKDP, pozvao članove da pokažu solidarnost i podršku za demokratiju, slobodu udruživanja i pravo na štrajk, te je usvojio niz smjernica za sindikalne akcije, zasnovane na rezultatima posebnog sastanka za Bjeloruiju, koji je ranije održan.
Razgovaralo se o situaciji u Ukrajini, gdje vlada promovira antisindikalne zakone, kao i o štrajku rudara koji su već danima pod zemljom boreći se za dostojanstvene plate i sigurne uslove rada u rudniku željeza u Kryvyi Rih (KZRK). Takođe su predstavljene informacije o napadima na sindikalne slobode u Kirgistanu, što zahtijeva da se ova zemlja hitno stavi na regionalnu listu “zemalja izloženih riziku”.
Usvojeni su godišnji izvještaji. Predstavljeni su rezultati prvih godina Stipendije Grigor Gradev, i od učesnika je traženo da aktivno promoviraju novi poziv za podnošenje prijava.