19.ti Izvršni komitet PERV-a

Izvršni komitet PERV-a se sastao 26. oktobra u Briselu. Razgovaralo se o različitim gorućim pitanjima u regionu, a naročito o ratu u Ukrajini i implikacijama rata na ekonomije i živote građana Evrope, podršci solidarnosti ukrajinskim radnicima i njihovim sindikatima, pripremama za MKS Kongres i narednim koracima u PERV-u, regionu u okviru MKS a. sastankom je predsjedavao predsjednik PERV-a Irakli Petriashvili.

U svom obraćanju, generalni sekretar PERV-a, Luca Visentini, usmjerio se na energetsku i krizu troškova života koje je uzrokovao rat u Ukrajini, ponavljajući jednoglasnu podršku građanima Ukrajine u njihovoj borbi protiv agresije, ali je pozvao i nacionalne i evropske vlasti da poduzmu specifične u hitne mjere usmjerene na borbu protiv inflacije i rasta cijena, da osiguraju podršku i uključivanje izbjeglica bez obzira na njihovo porijeklo, te o potrebi da se radi na uspostavi mira, koji se mora temeljiti na povlačenju ruskih vojnih snaga iz zemlje, za tim o obnovi teritorijalnog integriteta Ukrajine, koji se mora poštovati, mogućim mirovnim pregovorima koji će biti u skladu sa poštivanjem prava na samoopredjeljenje naroda Ukrajine.

Lideri ukrajinskih sindikata su izvijestili o najnovijim napadima na infrastrukturu Ukrajine, o solidarnosti sindikata koji nastoje pomoći žrtvama vojnih akcija, interno raseljenim osobama, ali i o političkim vlastima u zemlji koje nastoje progurati zakone usmjerene protiv radnika i sindikata, tako kršeći pravnu stečevinu EU i standarde MOR-a.

Učesnici su osudili rusku vojnu intervenciju i aneksiju tokom svojih diskusija, te su ponovili svoju solidarnost sa narodom Ukrajine, odbacili su anti-radničke politike i akcije koje provode vlasti zloupotrebom vojnog zakona i rata u cilju ukidanja radnih i socijalnih standarda – to je dugoročna kampanja koju provode neoliberalne politike pod okriljem rukovodstva Američke trgovačke komore – i insistirali su da projekat EU integracija i obnova zemlje moraju biti zasnovani na normama i principima EU.

Izvršni komitet je također razgovarao o stanju sa sindikatima u Bjelorusiji, gdje je Lukašenkov režim raspustio sve nezavisne sindikate, zatvorio sindikalne lidere i prozvao sindikate ekstremističkim organizacijama. Nekoliko lidera članica BKDP-a je napustilo zemlju i reorganizirali su „BKDP u egzilu“ pod nazivom Udruženje „Salidarnast“ u Bremenu, Njemačka, koji nastavlja sa zastupanjem interesa bjeloruskih radnika, budući da su sindikalne aktivnosti u zemlji nezakonite, te sa podrškom zatvorenim liderima i aktivistima u Bjelorusiji. Učesnici su dali punu podršku BKDP-u, razgovarali su o različitim akcijama solidarnosti u cilju vršenja pritiska na režim i oslobađanja uhapšene braće i sestara, također su pozvali Međunarodnu organizaciju rada da poduzme snažne i nedvosmislene korake protiv vlade Bjelorusije koja poduzima ciljane radnje u svrhu ukidanja slobode udruživanja.

Zamjenik generalnog sekretara Owen Tudor je govorio o pripremama za MKS Kongres. Komitet je između ostaloga nastavio da razgovara o regionalnoj zastupljenosti u MKS izabranim tijelima, potrebi osiguranja rodne i regionalne ravnoteže. Također se razgovaralo o situaciji u sindikalnom pokretu i političkom okruženju u Kazahstanu.

Komitet je usvojio sekretarijata, komiteta žena i mladih. Merita Yildiz je govorila o politikama i poduzetim akcijama u ime PERV Komiteta žena, podnijela izvještaj o radu PERV Ženske škole o rodno zasnovanim razlikama u plati i pozvala je članice PERV-a da aktivno sudjeluju u radu PERV Ženske konferencije, koja je zakazana za 14-15. decembar. Predstavljeni su i ishodi rada PERV Konferencije mladih koja je izabrala novi 7. PERV Komitet mladih.

Nakon MKS Kongresa, PERV će pokrenuti pripreme za Generalni skupštinu PERV-a, te je dao zadatak Upravnom odboru da vodi ovaj proces, uključujući da provede široke konsultacije u formi „PERV škole“.