“Jačanje snage radnih žena i umrežavanje u zemljama Zapadnog Balkana”

Uslovi radnih žena i prisustvo žena u sindikalnim organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana bili su tema završne konferencije projekta “Jačanje snage radnih žena i umrežavanje u zemljama Zapadnog Balkana” koja se održala u Sarajevu 11. oktobra 2013. godine, na kojoj su učestvovali predstavnici sindikalnih organizacija iz svih zemalja u regionu.

Različiti oblici kršenja i diskriminacija svakodnevno utiču na rad žena, a posebno u ovoj oblasti Evrope izvjesni ekonomski i socijalni uslovi mogu dalje jačati razlike u odnosu između muškaraca i žena; nadalje, vidimo da su sektori u kojima su žene dominantna radna snaga najugroženiji i nisu dobro plaćeni. Različita pitanja za različite izazove u regionu, ali i ogromne sličnosti o kojima možemo zajedno razgovarati i sa njima se upoznati kako bi pronašli zajednički pristup i bili reprezentativniji.

Projekat je ojačao mrežu u kojoj su se razmjenjivale informacije predstavnika komiteta žena u nastojanju da pronađu najbolje prakse, rješenja i zajedničke strategije. Završna konferencija je omogućila predstavnicima sindikata da posvete pažnju različitim pitanjima vezanim za žensku radnu snagu u regionu, te da obavijeste učesnike o situaciji u zemljama u kojima se mijenja zakonski okvir. Osim toga, regionalna mreža omogućava dobru vidljivost predstavnicima žena i otvara novi pristup u rješavanju problema žena.

Sindikati su sa svojom ciljevima glavni učesnik u procesu zaštite prava žena; osiguravaju jednake ekonomske uslove i jesu dio društva koji se bori za prioritete komiteta žena u sindikatima. Garancija jednakog odnosa i aktivno učešće, te zastupljenost u društvu su zajednički ciljevi sindikata u regionu.

Kako bi se saznalo o ulozi sindikata u zaštiti uslova rada za žene i pružile informacije o uslugama koje sindikalne organizacije nude ženama, organizirali su nacionane kampanje i događaje. Većina događaja je organizirano za 7. oktobar, Svjetski dan dostojanstvenog rada, a ovom prilikom su mediji, predstavnici vlada i radnici obaviješteni o specifičnim pitanjima koja utiču na žensku radnu snagu, ali i o ulozi sindikata na ovu temu.

Kako biste saznali više o aktivnostima ovog projekta, uskoro će Vam biti dostavljena brošura na različitim jezicima u kojoj ćete naći sve ono što su uradili partneri u ovom projektu.