Komitet (Odbor) žena

Prvi sastanak Izvršnog komiteta PERV-a, održan 19.3.2007. godine odlučio je dati saglasnost na formiranje PERV Komiteta žena, te je zatražio od generalnog sekretara da u saradnji sa EKS Komitetom žena i Mrežom žena koje su aktivne u regiji SIE-NIS da priprem prijedloge pravila, sastav i opis radnih mjesta koje će ratificirati Izvršni komitet na sastanku 3.3.2008. godine.

Na sastanku Izvršnog komiteta održanog 3.3.2009. godine, PERV je usvojio procedure u vezi uspostave PERV strukture žena i njen sastav.

Osnivačka konferencija PERV Komiteta žena koja je okupila je predstavnika žena iz 43 zemlje održana je 30-31 oktobra 2008. godine u Torinu.

Konferencija je formalno formirala PERV strukturu žena. Konferencija je izabrala dvanaest članica Komiteta žena, razgovarala i usvojila Statut novoformirane strukture i održala prvu raspravu o akcionom planu za 2009/2010. godinu. Statut PERV Komiteta žena sadrži odredbe o sastavu i funkcioniranju Konferencije žena, Komiteta žena i Predsjedništva, procedure za predlaganje i izbor, zastupanje i saradnju, metode rada.

Plan rada je razmatrao ciljeve sadržane u programu PERV-a umjesto akcionog plana MKS-a postizanju jednakosti između muškaraca i žena unutar sindikata, što obuhvata:

• organiziranje radnica;
• garantiranje učešća žena na funkcije u sindikatu, koje nose odgovornost;
• povećanje učešća žena u tijelima koja donose odluke;
• postizanje rodne jednakosti u svim sindikalnim politikama i kolektivnom pregovaranju;
• postizanje potpune jednakosti između muškaraca i žena, te borba protiv svih vrsta diskriminacije.

Četvrta Konferencija PERV-a za žene održana je u Tbilisiju, Gruziji, 20.10.2016.

Glavni cilj Konferencije je bio razgovor o programu rada PERV Komiteta(Odbora) žena za 2017-2018: definisanje prioriteta, podsticanje članica PERV-a da pokrenu aktivnosti promovisanja rodne jednakosti na nacionalnom nivou, uloga i odgovornosti PERV Komiteta (Odbora) žena i njihovih članica.

Izabrane su nove članice PERV Komiteta (Odbora) žena.

Sabine Slegers, ACLVB/CGSLB iz Belgije, za predsjednicu, dok su Eteri Matureli, GTUC iz Gruzije i Brigitta Szabó-Zsura, LIGA iz Mađarske, izabrane za potpredsjednice.

Članice Komiteta: Alika Arjola, BSPSH iz Albanije; Jamilya Sattarova, AHIK iz Azerbejdžana; Irina Zyl, BKDP iz Bjelorusije; Anika Wünsche, DGB iz Njemačke; Nina Osmanova, FPRK iz Kazastana; Lyuba Rotaru, CNSM iz Moldavije; Galina Kelekhsaeva, FNPR iz Rusije; Jasminka Maric, UGS Nezavisnost iz Srbije; Merita Jegeni Yildiz, HAK-Is iz Turske.

Komitet se sastaje dva puta godišnje da razgovara o godišnjem akcionom planu, a konferenciju održava jednom u dvije godine.