ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Komitet (Odbor) žena

Prvi sastanak Izvršnog komiteta PERV-a, održan 19.3.2007. godine odlučio je dati saglasnost na formiranje PERV Komiteta žena, te je zatražio od generalnog sekretara da u saradnji sa EKS Komitetom žena i Mrežom žena koje su aktivne u regiji SIE-NIS da priprem prijedloge pravila, sastav i opis radnih mjesta koje će ratificirati Izvršni komitet na sastanku 3.3.2008. godine.

Na sastanku Izvršnog komiteta održanog 3.3.2009. godine, PERV je usvojio procedure u vezi uspostave PERV strukture žena i njen sastav.

Osnivačka konferencija PERV Komiteta žena koja je okupila je predstavnika žena iz 43 zemlje održana je 30-31 oktobra 2008. godine u Torinu.

Konferencija je formalno formirala PERV strukturu žena. Konferencija je izabrala dvanaest članica Komiteta žena, razgovarala i usvojila Statut novoformirane strukture i održala prvu raspravu o akcionom planu za 2009/2010. godinu. Statut PERV Komiteta žena sadrži odredbe o sastavu i funkcioniranju Konferencije žena, Komiteta žena i Predsjedništva, procedure za predlaganje i izbor, zastupanje i saradnju, metode rada.

Plan rada je razmatrao ciljeve sadržane u programu PERV-a umjesto akcionog plana MKS-a postizanju jednakosti između muškaraca i žena unutar sindikata, što obuhvata:

• organiziranje radnica;
• garantiranje učešća žena na funkcije u sindikatu, koje nose odgovornost;
• povećanje učešća žena u tijelima koja donose odluke;
• postizanje rodne jednakosti u svim sindikalnim politikama i kolektivnom pregovaranju;
• postizanje potpune jednakosti između muškaraca i žena, te borba protiv svih vrsta diskriminacije.

Četvrta Konferencija PERV-a za žene održana je u Tbilisiju, Gruziji, 20.10.2016.

Glavni cilj Konferencije je bio razgovor o programu rada PERV Komiteta(Odbora) žena za 2017-2018: definisanje prioriteta, podsticanje članica PERV-a da pokrenu aktivnosti promovisanja rodne jednakosti na nacionalnom nivou, uloga i odgovornosti PERV Komiteta (Odbora) žena i njihovih članica.

Izabrane su nove članice PERV Komiteta (Odbora) žena.

Sabine Slegers, ACLVB/CGSLB iz Belgije, za predsjednicu, dok su Eteri Matureli, GTUC iz Gruzije i Brigitta Szabó-Zsura, LIGA iz Mađarske, izabrane za potpredsjednice.

Članice Komiteta: Alika Arjola, BSPSH iz Albanije; Jamilya Sattarova, AHIK iz Azerbejdžana; Irina Zyl, BKDP iz Bjelorusije; Anika Wünsche, DGB iz Njemačke; Nina Osmanova, FPRK iz Kazastana; Lyuba Rotaru, CNSM iz Moldavije; Galina Kelekhsaeva, FNPR iz Rusije; Jasminka Maric, UGS Nezavisnost iz Srbije; Merita Jegeni Yildiz, HAK-Is iz Turske.

Komitet se sastaje dva puta godišnje da razgovara o godišnjem akcionom planu, a konferenciju održava jednom u dvije godine.

this article has been tagged

Women’s Committee
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email