Komitet (Odbor) mladih

Komitet mladih PERV-a bira Konferencija mladih PERV-a koja se organizira jednom u dvije godine.

PERV, putem Komiteta mladih, bori se za:

• Promoviranje pristupa zasnovanog na pravima – u skladu sa različitim međunarodnim i evropskim radničkim i socijalnim standardima;
• Promoviranje specifičnih programa koji olakšavaju prelazak mladih iz školskih klupa u život radnika; programe obrazovanja za određena zanimanja; te aktivno zapošljavanje i politike tržišta rada usmjerene na omogućavanje dostojantvenog rada za sve mlade ljude;
• Potpunu integraciju i aktivno učešće mladih u sindikalnim organizacijama;
• Integraciju problema i potreba mladih radnika/ljudi u sindikalne politike, kampanje i akcije.

Konferencija mladih PERV-a u Istanbulu, 6-7. oktobar 2022. izabrala je novi Komitet (Odbor) mladih PERV-a:

Predsjednik:
G. Yury Varlamov, KTR, Rusija

Zamjenici predsjednika:
Gđa. Emilija Zdravkovska, UNASM, Sjeverna Makedonija
Gđa. Zeynep Kandaz, DISK, Turska

Članovi:
Gđa. Nargiz Mamedova, AHIK, Azerbejdžan
G. Vedran Jurišić, KSBiH, Bosna i Hercegovina
Gđa. Zornitsa Petrova, CITUB, Bugarska
Gđa. Tamar Surmava, GTUC, Gruzija
G. Philipp Siewert, DGB, Njemačka
G. Nikola Bobić, SSSS, Srbija