Komitet (Odbor) mladih

Komitet mladih PERV-a bira Konferencija mladih PERV-a koja se organizira jednom u dvije godine.

PERV, putem Komiteta mladih, bori se za:

• Promoviranje pristupa zasnovanog na pravima – u skladu sa različitim međunarodnim i evropskim radničkim i socijalnim standardima;
• Promoviranje specifičnih programa koji olakšavaju prelazak mladih iz školskih klupa u život radnika; programe obrazovanja za određena zanimanja; te aktivno zapošljavanje i politike tržišta rada usmjerene na omogućavanje dostojantvenog rada za sve mlade ljude;
• Potpunu integraciju i aktivno učešće mladih u sindikalnim organizacijama;
• Integraciju problema i potreba mladih radnika/ljudi u sindikalne politike, kampanje i akcije.

Konferencija mladih PERV-a u Pragu, izabrala je novi Komitet (Odbor) mladih PERV-a:

Predsjednica:
Gđica. Ružica Grabovac, SSSS, Srbija

Zamjenici predsjednice:
G. Giga Bekauri, GTUC, Gruzija
G. Glib Kolesov, KVPU, Ukrajina
G. Yury Varlamov, KTR, Rusija

Članovi:
Gđica. Klaudia Bushi, BSPSH, Albanija
G. Burhan Yildiz, Hak-IS, Turska