Komitet (Odbor) mladih

Komitet mladih PERV-a bira Konferencija mladih PERV-a koja se organizira jednom u dvije godine.

PERV, putem Komiteta mladih, bori se za:

• Promoviranje pristupa zasnovanog na pravima – u skladu sa različitim međunarodnim i evropskim radničkim i socijalnim standardima;
• Promoviranje specifičnih programa koji olakšavaju prelazak mladih iz školskih klupa u život radnika; programe obrazovanja za određena zanimanja; te aktivno zapošljavanje i politike tržišta rada usmjerene na omogućavanje dostojantvenog rada za sve mlade ljude;
• Potpunu integraciju i aktivno učešće mladih u sindikalnim organizacijama;
• Integraciju problema i potreba mladih radnika/ljudi u sindikalne politike, kampanje i akcije.

Konferencija mladih PERV-a u Atini, izabrala je novi Komitet (Odbor) mladih PERV-a:

Tatiana Marian, CNSM-Moldova, predsjednica
Jacopo Raddusa, UIL-Italy, potpredsjednik
Olesya Bryazgunova, KVPU, Ukraine, potpredsjednica
Nuray Sul, Turk-Is, Turkey, potpredsjednica
Tural Suleymanov, AHIK-Azerbaijan, član Odbora
Svetlana Esaulova, FNPR-Russia, članica odbora
Todor Kapitanov, KNSB-Bulgaria, član Odbora
Raisa Liparteliani, GTUC-Georgia, članica Odbora
Roman Zaytsev, EAKL-Estonia, član Odbora