ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Komitet (Odbor) mladih

Komitet mladih PERV-a bira Konferencija mladih PERV-a koja se organizira jednom u dvije godine.

PERV, putem Komiteta mladih, bori se za:

• Promoviranje pristupa zasnovanog na pravima – u skladu sa različitim međunarodnim i evropskim radničkim i socijalnim standardima;
• Promoviranje specifičnih programa koji olakšavaju prelazak mladih iz školskih klupa u život radnika; programe obrazovanja za određena zanimanja; te aktivno zapošljavanje i politike tržišta rada usmjerene na omogućavanje dostojantvenog rada za sve mlade ljude;
• Potpunu integraciju i aktivno učešće mladih u sindikalnim organizacijama;
• Integraciju problema i potreba mladih radnika/ljudi u sindikalne politike, kampanje i akcije.

Konferencija mladih PERV-a u Atini, izabrala je novi Komitet (Odbor) mladih PERV-a:

Tatiana Marian, CNSM-Moldova, predsjednica
Jacopo Raddusa, UIL-Italy, potpredsjednik
Olesya Bryazgunova, KVPU, Ukraine, potpredsjednica
Nuray Sul, Turk-Is, Turkey, potpredsjednica
Tural Suleymanov, AHIK-Azerbaijan, član Odbora
Svetlana Esaulova, FNPR-Russia, članica odbora
Todor Kapitanov, KNSB-Bulgaria, član Odbora
Raisa Liparteliani, GTUC-Georgia, članica Odbora
Roman Zaytsev, EAKL-Estonia, član Odbora

this article has been tagged

Youth Committee
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email