ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Konferencija PERV Odbora žena

19 November 2012: Konferencija PERV Odbora žena je održana 8. novembra u Budimpešti, uz učešće oko 40 žena iz organizacije PERV regiona.

Osnovna namjera Konferencije je bila da se razgovara o Programu rada PERV Odbora žena za period 2012 - 2014 : utvrđivanje prioriteta, podrška PERV sindikalnim članicama da iniciraju aktivnosti o jednakosti i politike jednakosti polova na nacionalnom nivou, uloga i zadaci PERV Odbora žena i njihovih članica. Na sastanku su kao gosti bili predstavnici MOR, MKS, EKS i ISCOS. Konferencija je uputila poruku podrške i solidarnosti sa ženama Mađarske, koje se suočavaju sa izazovima trenutne krize i politika štednje.

Konferencija je odlučila da se intenziviraju kampanje za dostojanstven rad za dostojanstven život žena; razgovaralo se o pozitivnim akcijama za povećanje uključivanja žena u tijelima odlučivanja i jačanje pozicije ženskih struktura u njihovim sindikatima, o politikama organizovanja i uključivanja novih članova u sindikate, vođenja politike jednakopravnosti polova, intenziviranju kampanje na nacionalnim nivoima za ratifikovanje MOR Konvencija i podrške ratifikovanju Konvencije o domaćim radnicima, radu na eliminaciji nasilja na radnom mjestu i učešću u kampanjama MKSa i EKS-a.

Sljedeći dokumenti su usvojeni na Konferenciji: Program rada Odbora žena za naredne dvije godine, Izjava o "gender" aspektu trenutne krize i povećanju strogih politika štednje- donesenih od evropskih vlada, prijedlog za jaču saradnju sa međunarodnim institucijama, posebno Vijećem Evrope, mobilizaciji kampanje za eliminaciju nasilja nad ženama.

Budući Program rada PERV Odbora žena će biti finaliziran početkom februara 2013., kada je predviđen naredni sastanak Odbora.

Konferencija je izabrala nove članove PERV Odbora žena: za predsjednicu je izabrana Mariana Kniesner BNS/ Rumunija, za potpredsjednice Sabine Slegers/CGSLB Belgija i Yanka Takeva/CITUB Bugarska.

Nakon Konferencije, 9. novembra je održan sastanak novoizabranog Odbora žena, na kojem se razgovaralo kako da se Odbor bolje organizuje, o budućoj saradnji sa različitim partnerima i zadacima unutar Odbora.

Word - 80 kb
Program rada
Word - 39.5 kb
Nasilje nad ženama
Word - 78.5 kb
OPIS ZADATAKA I POSLOVNIK KOMITETA ŽENA PERV
PowerPoint - 232 kb
SWOT analiza
PowerPoint - 1.8 Mb
Izvještaj o ženskih strukturama
PowerPoint - 597 kb
Prezentacija projekta
PowerPoint - 1.1 Mb
PERV Odbor žena
Word - 55.5 kb
Izazovi PERV-a
Word - 32 kb
Memorandum o institucionalnom partnerstvu sa Vijećem Evrope
Word - 52 kb
PERV konferencija žena IZJAVA O RODNIM ASPEKTIMA U POSTOJEĆOJ KRIZI
PowerPoint - 542 kb
From women to gender- BSCM
Word - 52.5 kb
Izabrane članice PERV Odbora žena

this article has been tagged

Europe , Gender equality policy , Trade union structures , Tackling inequalities , Organisational development
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email