Konferencija PERV Odbora žena

Konferencija PERV Odbora žena je održana 8. novembra u Budimpešti, uz učešće oko 40 žena iz organizacije PERV regiona.

Osnovna namjera Konferencije je bila da se razgovara o Programu rada PERV Odbora žena za period 2012 - 2014 : utvrđivanje prioriteta, podrška PERV sindikalnim članicama da iniciraju aktivnosti o jednakosti i politike jednakosti polova na nacionalnom nivou, uloga i zadaci PERV Odbora žena i njihovih članica. Na sastanku su kao gosti bili predstavnici MOR, MKS, EKS i ISCOS. Konferencija je uputila poruku podrške i solidarnosti sa ženama Mađarske, koje se suočavaju sa izazovima trenutne krize i politika štednje.

Konferencija je odlučila da se intenziviraju kampanje za dostojanstven rad za dostojanstven život žena; razgovaralo se o pozitivnim akcijama za povećanje uključivanja žena u tijelima odlučivanja i jačanje pozicije ženskih struktura u njihovim sindikatima, o politikama organizovanja i uključivanja novih članova u sindikate, vođenja politike jednakopravnosti polova, intenziviranju kampanje na nacionalnim nivoima za ratifikovanje MOR Konvencija i podrške ratifikovanju Konvencije o domaćim radnicima, radu na eliminaciji nasilja na radnom mjestu i učešću u kampanjama MKSa i EKS-a.

Sljedeći dokumenti su usvojeni na Konferenciji: Program rada Odbora žena za naredne dvije godine, Izjava o "gender" aspektu trenutne krize i povećanju strogih politika štednje- donesenih od evropskih vlada, prijedlog za jaču saradnju sa međunarodnim institucijama, posebno Vijećem Evrope, mobilizaciji kampanje za eliminaciju nasilja nad ženama.

Budući Program rada PERV Odbora žena će biti finaliziran početkom februara 2013., kada je predviđen naredni sastanak Odbora.

Konferencija je izabrala nove članove PERV Odbora žena: za predsjednicu je izabrana Mariana Kniesner BNS/ Rumunija, za potpredsjednice Sabine Slegers/CGSLB Belgija i Yanka Takeva/CITUB Bugarska.

Nakon Konferencije, 9. novembra je održan sastanak novoizabranog Odbora žena, na kojem se razgovaralo kako da se Odbor bolje organizuje, o budućoj saradnji sa različitim partnerima i zadacima unutar Odbora.

Program rada
Nasilje nad ženama
OPIS ZADATAKA I POSLOVNIK KOMITETA ŽENA PERV
SWOT analiza
Izvještaj o ženskih strukturama
Prezentacija projekta
PERV Odbor žena
Izazovi PERV-a
Memorandum o institucionalnom partnerstvu sa Vijećem Evrope
PERV konferencija žena IZJAVA O RODNIM ASPEKTIMA U POSTOJEĆOJ KRIZI
From women to gender- BSCM
Izabrane članice PERV Odbora žena