Konferencija mladih PERV-a

7. Konferencija mladih PERV-a održana je 6-7. oktobra u Istanbulu. Tokom dva dana konferencije, delegati iz različitih dijelova Evrope su razgovarali o poteškoćama sa kojima se suočavaju mladi u izmijenjenom svijetu rata i pripremili smjernice za prioriteta rada za period 2023.-2024.

Lideri lokalne Konfederacije sindikata su pozdravili učesnike konferencije. Pozdravili su učesnike konferencije koja se održava u Turskoj, osvrnule se na trenutne probleme i trendove rada na tržištu rada Turske i izrazili svoju posvećenost i dali podršku mladima u sindikalnom pokretu, konferenciji je prisustvovalo više od 40 učesnika i stručnjaka iz EKS-a, FES-a, Evropske fondacije za obuku i obrazovanje, Platforme za cjeloživotno učenje, Globalne akademije za organiziranje.

Glavne teme o kojima se razgovaralo na konferenciji bile su digitalizacija, koja mijenja svijet rada i najviše utječe na mlade radnike, a između ostaloga, uvodi nove poteškoće neformalnosti i lažnog samozapošljavanja mladih koji ulaze na tržište rada. Čak i prije COVID krize, mladi radnici su godinama imale veoma male šanse da dobiju „stabilno“ zaposlenje, gdje su nivoi nezaposlenosti i nedovoljne zaposlenosti mladih mnogo veći u odnosu na druge dobne grupe. Širenjem nove neizvjesnosti u digitalnom dobu, veliki broj mladih se suočava sa malim ili nikakvim izborom, već da krenu (i ostanu zarobljeni) sa radom na platformama.

Konvencionalne sindikalne strategije ne uspijevaju riješiti ovakvo stanje. U isto vrijeme, digitalno doba također stvara nove prilike za nove načine organiziranja radnika. Postoje slučajevi samo-organiziranja mladih radnika u okviru operatera na platformama u velikim gradovima Evrope. Potrebno je istražiti ove primjere i o njima razgovarati u sindikatima, u oblasti organiziranja i osnaživanja mladih.

Ignacio Doreste, Viši savjetnik EKS-a govorio je o poziciji EKS-a i onome što je urađeno u smislu EU Direktive o radu na platformama i trenutnoj situaciji. Dr. Inga Sabanova, Službenik za politike u FES Centru za kompetencije „Budućnost rada“ predstavila je rezultate FES istraživačkog projekta o Internet platformama i radu na platformama. FES „Budućnost rada“ je pokrenuo istraživački projekat Mapiranje platformske ekonomije, a jedan od izvještaja je dostupan ovdje. Cilj je bio da se sagleda postojeće okruženje platformske ekonomije, tj. status zaposlenosti radnika na platformama, informacije o kompanijama koje djeluju putem platformi, kolektivnim ugovorima i sudskim sporovima u državama članicama EU.

Ummuhan Bardak, Viši stručnjak za jačanje ljudskog kapitala – Analiza potreba za vještinama, Evropska fondacija za obuku i obrazovanje, predstavila je rad Fondacije i ono što oni rade. Izlaganje je bilo usmjereno na globalne pokretače promjena i globalne trendove budućnosti rada i radnih mjesta, globalne trendove rada u Susjedstvu EU i kako upravljati tranzicijom u pravcu budućnosti. Zamjenica predsjednika Platforme a cjeloživotno učenje govorila je cjeloživotnom učenju kao primarnom vodećem principu za politike obrazovanja i obuke, te je predstavila zahtjeve koje bi mogli tražiti mladi – veći naglasak na sticanje osnovnih vještina i neutraliziranje digitalnog prostora i komercijalizacija obrazovanja. Mi trebamo promovirati Individualne račune za učenje kao pravo na individualno učenje, jačati fleksibilne načine učenja i promovirati potvrđivanje neformalnog i informalnog učenja.

Nakon dvije sesije prezentacija stručnjaka, učesnici konferencije su se podijelili u grupe u okviru kojih su razgovarali na temu „Ako je digitalizacija naš rad, šta onda želimo?“ Mladi žele jasne zakone o digitalnom radu, uključujući strukturu, radno vrijeme, odmor i pauze. Kao sindikati, moramo imati jasnu sliku o tome šta se dešava na nacionalnim nivoima i imati prostor ili neku vrstu digitalne platforme a razmjenu dobrih i loših praksi, te više sarađivati. Moramo raditi ne samo na trenutnim pitanjima, već moramo i identificirati nove tehnologije i koji poslovi nestaju već sada, a koji će nestati. Kako ćemo se nositi sa novim poslovima – potrebne su nam nove grupe za podršku mladima koji se suočavaju sa poteškoćama, te više obuke koju moraju osigurati poslodavci.

Drugi dan je počeo sesijom o organiziranju, a uz podršku direktora Globalne akademije za organiziranje, Karene Walton, učesnici su razgovarali o pitanjima u vezi digitalnog organiziranja, kako pripremiti plan digitalnog organiziranja, kako se ovo razlikuje od „tradicionalnog“ organiziranja, te kvalitetama dobrog organizatora.

Delegati su analizirali prijedlog 5. Komiteta mladih da se izvrše izmjene i dopune Radnih zadataka, te su se dogovorili da prihvate odredbe usaglašene konsenzusom i formiraju radnu grupu koja će pripremiti prijedlog izmjena i dopuna Radnih zadataka do naredne konferencije. Konferencija je dogovorila konsenzusom da se promijeni broj zamjenika predsjednika sa 3 na 2, da se garantiraju jasniji rezultati odluka Biroa i formira Mreža maldih koja će pomagati novom komitetu mladih u radu. Konferencija je odlučila organizirati nove izbore na osnovu dopunjene verzije Radnih zadataka.

Na Konferenciji je izabran 7. Komitet mladih PERV-a u skladu sa izmijenjenim opisom radnih zadataka, a glasanje je rezultiralo sljedećim sastavom:

Predsjednik:
G. Yury Varlamov, KTR, Rusija
Zamjenici predsjednika:
Gđa. Emilija Zdravkovska, UNASM, Sjeverna Makedonija
Gđa. Zeynep Kandaz, DISK, Turska
Članovi:
Gđa. Nargiz Mamedova, AHIK, Azerbejdžan
G. Vedran Jurišić, KSBiH, Bosna i Hercegovina
Gđa. Zornitsa Petrova, CITUB, Bugarska
Gđa. Tamar Surmava, GTUC, Gruzija
G. Philipp Siewert, DGB, Njemačka
G. Nikola Bobić, SSSS, Srbija

Nakon izbora, učesnici konferencije su razgovarali i predložili smjernice za rad 7. komiteta mladih. Preliminarna lista sadrži teme: Pravedna tranziciju, organiziranje, podrška radu nacionalnih struktura mladih ili pomoć za njihovu uspostavu gdje one ne postoje, kreiranje instituta međunarodne solidarnosti za pomoć aktivistima u opasnim situacijama, podrška različitim sporazumima za pomoć tokom migracija, itd. ukidanje opasnih i rizičnih poslova, jačanje vidljivosti mladih PERV-a, jednakost – rodna, rasna, kulturna, neformalna ekonomija i zastupljenosti mladih u tijelima gdje se donose odluke.