MKS COVID-19 Izvještaj Glavna pitanja vezana za povratak na posao

Kako se razvija situacija sa pandemijom COVID-19, vlade počinju sa olašavanjem mjera izolacije i ponovno otvaraju radna mjesta. Važno je da sindikati budu uključeni u ovaj proces kako bi bila zaštićena radnička prava i sigurnost, a kako se krećemo u pravcu planiranja oporavka i otpornosti, da države idu u pravom smjeru – budućnosti zasnovanoj na novom društvenom ugovoru.

MKS COVID-19 Izvještaj Glavna pitanja vezana za povratak na posao