MKS Izjava u povodu 1. maja: Jedan svijet: radna mjesta, prihodi, socijalna zaštita

Dok pandemija COVID-19 dovodi do haosa širom svijeta, vidimo najveći prikaz solidarnosti, do sada nezapamćen u istoriji čovječanstva.

Stanovništvo cijelog svijeta proživljava zatvaranje u kuće i izolaciju u nastojanu da spriječi brzo širenje virusa unutar svojih zajednica, te da zaštite starije osobe kao i one sa drugim zdravstvenim problemima. Ekonomski i socijalni uticaji, dok su životi i sredstva za život na čekanju, urušavaju svijet rada u kom radnici sa niskim primanjima na nesigurnim radnim mjestima nose teret krize u velikom broju zemalja. Središte odgovora na pandemiju je s pravom na zadržavanju širenja zaraze, ublažavanju posljedica i pomoći zdravstvenim radnicima i njegovateljima na prvoj liniji odbrane, ali i drugima u vitalnim sektorima. Borba protiv širenja virusa se odvija na svakom radnom mjestu u svijetu.
1. maja, pozdravljamo i odajemo počast radnicima u zdravstvu, njegovateljima, te radnicima u drugim sektorima na prvoj liniji odbrane, čiji rad je izuzetno važan za spašavanje života i osiguranje esencijalnih proizvoda i usluga.
Desetine hiljada ljudi je umrlo, a još veći broj trpi dugotrajne zdravstvene posljedice. Predviđa se gubitak 200 miliona radnih mjesta, milioni radnika bi mogli završiti u siromaštvu, dok se ogromne nejednakosti, koje su i ranije postojale, samo produbljuju. Dvije trećine svjetske populacije sa nedovoljnom zaštitom ili bez socijalne zaštite je izuzetno izloženo ovom riziku, a veliki broj njih se suočava sa neimaštinom i glađu.
Dejstva ove krize su brutalno ogolili promašaje modela globalizacije, koji je nametnut radnim ženama i muškarcima. Sistemi javnog zdravlja su obogaljeni štednjom, dok je urušavanje radničkih prava izložilo rizicima brojne milione radnika. Žene, radnici migranti, etničke manjine i drugi koji se suočavaju sa diskriminacijom su naročito pogođeni ovom situacijom. Ovo se mora promijeniti.
Antidot za ovu krizu je u solidarnosti, koja je u krvotoku sindikata, tokom cijele istorije i danas. Sve države moraju raditi zajedno da se prevaziđe početni talas pandemije COVID-19 i da se pripremimo za budućnost. Pozdravljamo one vlade koje u potpunosti koriste socijalni dijalog u borbi protiv krize i osiguranju plata i podrške u prihodima za sve građane. Osuđujemo one vlade koje su odbile da sarađuju sa sindikatima u svojim zemljama ili sa drugim državama na međunarodnom nivou, koje negiraju realnost pandemije, ili dozvoljavaju nasilje i kršenje ljudskih prava, a tu ogromnu cijenu plaćaju njihovi građani. Jednako osuđujemo predatore koji nastoje da profitiraju od ove krize. Zahtijevamo da sva preduzeća poštuju radnička prava i insistiramo da vlade urade sve potrebno da ih preduzeća poštuju. Još jednom potvrđujemo našu opredijeljenost za borbu protiv ekstremne desnice, da je zaustavimo da iskoristi krizu u svoju korist, te da je spriječimo u daljem potkopavanju demokratije i ljudskih prava.
Niko ne smje biti zaboravljen. Masovna ulaganja u javno zdravlje i njegu, osiguranje pristupa uslugama za sve, puno poštivanje prava svih radnika, moraju biti u središtu oporavka, obnove i otpornosti.
Ponovno pokretanje globalne ekonomije mora imati tri glavna cilja:
RADNA MJESTA: Uništeni su milioni radnih mjesta. Puna zaposlenost mora biti cilj, zajedno sa dostojanstvenim radom za sve, zdravim i sigurnim uslovima rada, zaustavljanjem nesigurnog rada i formaliziranjem neformalnog rada.
PRIHODI: Udio plata u globalnoj ekonomiji opada već decenijama, a sa ovom krizom ova pojava se može pogoršati. Moraju se propisati minimalne plate za dostojanstven život, pravo na kolektivno pregovaranje mora biti osigurano za sve radnike i mora se prekuniti sa praksom razlika u platama po osnovu roda.
SOCIJALNA ZAŠTITA: Milijarde ljudi je ostalo bez socijalne zaštite, te su sada izloženi ogromnom riziku od narušenog zdravlja i ekonomskih dejstava ove krize. Sada je vrijeme za globalnu saradnju kako bi se osigurala sredstva za socijalnu zaštitu svih. Svijet ne smije okretati leđa onima kojima je potrebna pomoć sada ili tokom obnove inkluzivne i otporne budućnosti.
Ovi ciljevi su ključni za ponovno pokretanje ekonomije i osiguranje zdravlja i dobrobiti svih na ovoj živoj planeti. Pozivamo vlade i međunarodne institucije da zajedno rade na ostvarenju ovih ciljeva.
Bez obzira gdje bili ili koje su razlike među nama, mi živimo u jednom svijetu. Sindikati znaju da solidarnost funkcionira. Moramo osigurati da to funkcionira u cijelom svijetu.
Pridružite nam se ovog 1. maja da proslavimo živote radnih muškaraca i žena na prvoj liniji odbrane od pandemije, tako što ćemo podijeliti njihove fotografije i priče na #MayDay na Twitter-u, Facebook-u i Instagramu, ili ih pošaljite na press at ituc-csi.org, a ako ste pripremili video zapis, pošljatie ga na posebno otvorenu internet stranicu Labourstart May Day.
Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) zastupa 200 miliona članova u 332 članice iz 163 države i teritorije.
Pratite nas na internetu, na Twitter-u i na Facebook-u
Za više informacija, kontaktirajte MKS Odjel za informiranje na telefon +32 2 224 02 53 ili putem adrese elektronske pošte: press at ituc-csi.org

МКS