ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council
Play Fair

"Igraj pošteno"

17 October 2012: Ljubitelji sporta, radnici, aktivisti i korisnici širom svijeta su se udružili u kampanji kojom nastoje osigurati da sportski događaji budu dostojanstveni za radnike koji proizvode sportsku robu, grade sportske terene, te da budu pošteni za sportaše – bez obzira da li se radi o Olimpijskim igrama, UEFI, FIFI, Igrama Komonvelta ili nekom drugom događaju.

Treba poštivati međunarodno prihvaćene standarde i na radnom mjestu i na stadionu.

Igraj pošteno je globalna kampanja koja uključuje razne međunarodne sindikalne federacije i nevladine organizacije, poput MKS, Globalne federacije sindikata radnika u tekstilnoj industriji, industriji kože i odjeće (ITGLWF), Internacionale radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji (BWI), i Kampanje čiste odjeće, što je međunarodna zajednica nevladinih organizacija i sindikata koji rade na unapređenju radničkih prava i uslova rada u industriji tekstila i odjeće. Grupe za radnička prava i sindikati u mnogim zemljama u zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji, uključujući Hong Kong, daju podršku i učestvuju u ovim kampanjama.

this article has been tagged

Play Fair
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email