MKS organizaciona Akademija: Prvi sastanak PERV-a

Prvi sastanak MKS organizacione Akademije održan je u Gdanjsku, Poljska od 8-12. jula ove godine, uz pomoć NSZZ Solidarnosc. Učesnici iz Poljske, Hrvatske, Rusije, Rumunije, Gruzije i Bugarske su učestvovali na sastanku.

Tokom sastanka Akademije, učesnici su imali priliku razmijeniti svoja iskustva vezana za izradu politika i provedbe organizacionih kampanja. Također su predstavljeni MKS i AFL-CIO instruktori za Kurs vođenja organizacije.

Razgovarali su o kontekstu i okruženju organiziranja, mapiranju sindikata i ciljevima, potrebama i izazovima s kojima se susreću radnici u ovoj oblasti, izgradnji organizacionih operativnih planova, organizacionim tehnikama i procesu ocjene, te konačno načinu na koji mogu pripremiti i prezentirati svoje nacionalne kampanje, kao što je organiziranje hipermarketa u Rumuniji i Poljskoj, bankarskih radnika u Gruziji, radnika migranata u Rusiji, tekstilnih radnika u Hrvatskoj i u različitim preduzećima u Bugarskoj putem Vijeća radnika.

MKS će podržati organizacije uključene u dalju provedbu organizacionih planova. Takođe će ohrabriti nove članice da se priključe MKS organizacionom planu za jačanje snage radnika.