MKS podržava Guy Rydera da predvodi MOR

Brisel, 31.1.2012. godine (ITUC OnLine): MKS daje svoju podršku Zamjeniku generalnog direktora MOR, Guy Ryderu da nasiljedi Juan Somaviu na mjestu Generalnog direktora tripartitnog tijela UN, tokom izbora koji će biti u maju.

“Svijet se suočava sa najvećom krizom nezaposlenosti od 1930-ih, a uloga MOR-a na međunarodnoj areni je apsolutna krucijalna. Guy Ryder posjeduje sve kvalitete i potrebno iskustvo da predvodi MOR u nastojanjima da osigura radna mjesta dostojna čovjeka, a socijalna Pravda je u srcu globalnog odgovora,” rekla je Generalni sekretar MKS Sharan Burrow. “Njegovo iskustvo u MOR-u, predansot vrijednostima, poznavanje uloge i sadržaja radničkih standarda, sistema nadzora, institucija tržišta rada, socijalnog dijaloga i politika zaopošljavanja čine ga pravim kandidatom.”

Prije trenutne pozicije, Ryder je u MOR-u radio na poziciji Rukovodioca Biroa organizacija radničkih aktivnosti, te šefa kabineta Generalngo direktora. Izabran je 2002. godine za Generalnog sekretara MKSS, te je vodio proces ujednačavanja sindikalnog pokreta koji je kulminirao 2006. godine formiranjem MKS. Radio je kao Generalni sekretar MKS do povratka u MOR 2010. godine. “Ujednačavanje međunarodnog sinikalnog pokreta bio je izuzetno složen proces. Guyjev uspjeh u usmjeravanju te transformacije pokazao je njegovu izuzetnu sposobnost vođenja, nešto što je izuzetno važno da povede MOR naprijed,” rekla je Burrow.

Članice MKS širom svijeta lobiraju za podršku njegovoj kandidaturi, o kojoj će se odlučivati u maju na sastanku Upravnog odbora MOR. Dvadeset osam delegata vlada i 14 delegata organiazcija poslodavaca i sindikata, će glasati. MKS predstavlja 175 miliona radnika u 153 zemlje i teritorije i ima 308 nacionalnih članica.