MMF-ovo ponovno zalaganje za ekonomiju ponude: Četiri decenije strukturnog prilagođavanja i mera štednje kao uslova za dobijanje kredita

Strukturno prilagođavanje, reforme tržišta rada i mere štednje predstavljaju 30 godina propalih politika Međunarodnog monetarnog fonda. Posledice po radnike, multilateralizam i našu planetu su ozbiljne i postaju sve gore.

MMF i Svetska banka došle su na loš glas zbog katastrofalne ekonomske, socijalne, političke i ekološke štete koju su naneli njihovi Programi strukturnog prilagođavanja tokom osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka. Prilagođavanje je često sprovođeno preko uslova za kredite međunarodnih finansijskih institucija, ili de facto uslova u godišnjim izveštajima država po zavšetku konsultacija po Članu IV. Ovaj izveštaj koji je napisao Peter Bakvis, bivši direktor Kancelarije MKS/Globalnih sindikata u Vašingtonu, iznosi detalje o tome kako je MMF skrenuo sa kursa svog mandata koji podrazumeva promovisanje stabilnosti, saradnje i „visoke stope zaposlenosti i stvarnog prihoda“, i nametnuo strukturno prilagođavanje. To se desilo pod palicom tržišnih fundamentalista koji zagovaraju ekonomiju ponude, naročito Reganove administracije u SAD-u. Teškoće i nezadovoljstvo su narastali sve dok nije postalo jasno da su politike MMF-s potpuno pogrešne, što je na kraju kulminiralo ekonomskim krahom Argentine 2001. godine.

Izvještaj na BCMS jeziku procitajte ovdje:

https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/im...