Nacionalna aktivnost u Srbiji „Sindikati danas- izazovi i rešenja“

U Vrnjačkoj Banji je 6. i 7. novembra 2017.g. održan okrugli sto pod nazivom “Sindikati danas- izazovi i rešenja” kojem su prisustvovali predstavnici dve reprezentativne sindikalne centrale u Srbiji – Saveza samostalnih sindikata Srbije i UGS “Nezavisnosti” uz finansijsku podršku švedskih sindikata Union to Union i MKS/ PERV-a.

Uvodna izlaganja su imali Enisa Salimović, koordinator MKS/ PERV-a za jugoistočnu Evropu sa sedištem u Sarajevu i Ljubisav Orbović, predsednik SSS Srbije.
Uvodničari po pojedinim temama su bili Duško Vuković, potpredsednik SSS Srbije, Slobodan Lalović, šef pravnog odeljenja SSS Srbije, čedanka Andrić, izvršni sekretar UGS “Nezavisnost” I Zoran Mihajlović, sekretar SSS Srbije.

U prilogu ovog izveštaja data je agenda i razrada osnovne teme podeljena u 4 povezane celine – izazovi pred kojima se sindikati danas u Srbiji nalaze, promene radnog zakonodavstva, nove forme zapošljavanja i kako efikasnije i bolje organizovati članstvo.

Tokom dva dana predstavnici oba sindikata su analizirali aktuelna dešavanja kojima je dominantno preovladavalo zalaganje za hitnim definisanjem strategije sindikata prilikom promena radnog zakonodavstva a u uslovima oštre medjunarodne konkurencije I neoliberalnog koncepta društva, kako zaustaviti trend pada članstva I pronaći nove modele i načine za jačanje uticaja sindikata.

Privlačenje novih članova, posebno mladih, bila je tema koju su razmatrali svi učesnici okruglog stola sa odredjenim predlozima za kampanje kojim bi se animirali zaposleni, trenutno sindikalno neorganizovani.

Zaključeno je da se u narednom period nastave interne diskusije o ovoj temi , a posebna zahvalnost je upućena švedskim sindikatima LO TCO kao I PERC- za pomoć u realizaciji ovog okruglog stola.

SSS Srbija