ITUC logo Pan-European Regional Council Pan European Regional Council

Nacionalni orrugli stolovi u Srbiji: “PREDSTAVLJANJE PRAVA RADNIKA, POSEBNO ŽENA, ANGAŽOVANIH U NEFORMALNOJ EKONOMIJI”

8 January 2010: U zajedničkoj organizaciji SSSS – UGS NEZAVISNOST, uz podršku ITUC/PERC kancelarije za Jugoistočnu Evropu u Sarajevu, tokom decembra 2009. godine u Srbiji su održana dva Okrugla stola na temu: “Predstvaljanje prava radnika, posebno žena, angažovanih u neformalnoj ekonomiji”, jedan u Nišu, 7. decembra a drugi u Kragujevcu, 23. decembra.

Pored prisutnih članova/ca oba Sindikata iz njihovih regionalnih kancelarija, na oba Okrugla stola prisustvovali su i predstavnici resornih Ministarstava i službi Zavoda za nezaposlene koji se bave problemom neformalne ekonomije.

Diskutovalo se o položaju žena u neformalnoj ekonomiji; stavovima sindikata u pogledu neformalne ekonomije, a pored prezentacije oba Sindikata predstavljen je i uspješan primjer Vijeća SSSS – Smederevo u njihovim nastojanjima sprečavanja rada na crno, kao mogući model sindikalnim kolegama u cijeloj Republici Srbiji u njihovim daljim nastojanjima suzbijanja rada na crno.

Na oba Okrugla stola ukupno je prisustvovalo 53 učesnika od čega je bilo 38 žena i 15 muškaraca.

Biljana Mutevelić,
ITUC / PERC kancelarija za Jugoistočnu Evropu Sarajevo

PowerPoint - 240 kb
SSS-Nezavisnost presentation
PowerPoint - 4.6 Mb
Kragujevac 2009
PowerPoint - 539.5 kb
Zlata Zec presentation

this article has been tagged

Work Plan , Newsletter , South-East Europe , Informal economy, shadow economy , Economic reforms , Tackling inequalities , Organisational development , Serbia , employment policies
ituc logo
The ITUC represents 207 million workers in 163 countries and territories and has 331 national affiliates.
connect with us
connect with us Facebook Youtube Twitter RSS Email