Ustav i program

Ustav PERV-a je usvojen na prvoj Generalnoj skupštini PERV-a u martu 2007. godine, a izmijenjen je na drugoj Generalnoj skupštini PERV-a u decembru 2011. godine. Generalna skupština takođe usvaja program politika za period od četiri godine. O važećem programu se razgovaralo i usvojen je na trećoj Generalnoj skupštini u decembru 2015. godine.

Draft program 2015-2019
PERC Constitution BCMS