Ustav i program

Ustav PERV-a je usvojen na prvoj Generalnoj skupštini PERV-a u martu 2007. godine, a izmijenjen na Generalnoj skupštini u decembru 2011.,2015. i 2019. godine. Generalna skupština takođe usvaja program politika za period od četiri godine. O važećem programu se razgovaralo i usvojen je na četvrtoj Generalnoj skupštini u decembru 2019. godine.

PERV Statut
PERV 2020 – 2023. pravac politika i operativni profil