Novi društveni ugovor kriza >> oporavak >> otpornost

Svijet se suočava sa masovnom depresijom u vrijeme kada je narušen društveni ugovor u velikom broju država, gdje su radnici ostavljeni bez temelja prava, socijalne zaštite ili dostojanstvenog rada. A veliki broj vlada nije ni reagirao ili su izvršile direktan napad na radnička prava, plate i uslove rada.

Svijet se suočava sa pribiližavanjem kriza, a međunarodne institucije, formirane da podržavaju i jačaju prava, jednakost, inkluzivni rast i globalnu stabilnost, su urušene. Moraju biti ojačane i usmjeriti svoju pažnju na potrebe ljudi i planete.
SZO je pokazala potrebu svog postojanja u globalnom odgovoru na COVID-19, ali i dalje nauka mora biti osnov za upravljanje zdravstvenim rizicima i osiguranje univerzalnog pristupa liječenju, bez političkih kompromisa.
SZO predvodi globali model poslovanja koji je iznevjerio i ljude i njihovu okolinu.
A institucije Bretton Woods su se udaljile od svojih mandata promocijom neoliberalnih strukturnih reformi i štednje, interesa dominantnih država i korporativne pohlepe. Ovo se mora promijeniti.
MOR, sa svojom jedinstvenim tripartitnim sistemom, je isto tako potreban danas, kao što je bio potreban i kada je pripremao društveni ugovor. Ali, njegove članice moraju biti posvećene globalnoj osnovi prava I podijeljenom propseritetu, onako kako su to bili njegovi osnivači 1919. godine, a potvrđeno u Deklaraciji iz Filadelfije 1944. godine.
Dok je 60% globalne radne snage u neformalnom sektoru, bez prava, minimalne plate i socijalne zaštite, a neizvjestan rad zabrinjava gotovo 40% oniih u formalnom zaposlenju, yment, jasno je da je društveni ugovor razbijen u djeliće. Dostojanstven rad za sve radnike mora biti osnov za plan oporavka. A finansiranje Ciljeva održivog razvoja ostaje najbolji okvir za jačanje otpornosti, koji uključuji dostojanstven rad, javne usluge, socijalnu zaštitu, jednakost i klimatsku pravdu.

BCMS:

Novi drustveni ugovor kriza oporavak otpornost_

English:New social contract