Osoblje

Luca Visentini, generalni sekretar

Anton Leppik, izvršni sekretar

Goda Neverauskaitė, savjetnik

Olga Nicolae, službenik za programe

Petra Winkler, asistent

Ured Moskva:

o Upražnjeno, direktor
o Anna Salnikova, koordinator za programe i kampanju

Ured Sarajevo:

o Enisa Salimović, koordinator tima
o Samra Kovačević, administrativni asistent

Sekretarijat PERV-a ima podršku odgovornih službenika MKS-a i EKS-a.