PERV/CGSLB radionica razmjene najboljih praksi u oblasti zaštite sigurnosti i zdravlja na radu i rodno zasnovanog nasilja

Radionica „Razmjena sindikalnih najboljih praksi o ratifikaciji MOR Konvencije 190 i kako ona utječe na zdravlje i sigurnost na radu“ održana je 25. oktobra 2022.

Radionica je održana u saradnji sa belgijskim sindikatom CGSLB u okviru projekta koji se provodi zajedno sa Saveznom službom za zapošljavanje, rad i socijalni dijalog Belgije. Sastanku je prisustvovalo oko 30 učesnika iz zemalja i Zapadne i Istočne Evrope. Glavne teme o kojima se razgovaralo bile su MOR Konvencija 190 o sprečavanju nasilja i uznemiravanja na radu; MKS kampanja za ratifikaciju MOR C190; Zaštita zdravlja i sigurnost na radu kao temeljno pravo – šta to znači u praksi; EKS kampanja o nultoj stopi smrtnosti na radu; Određivanje MKS-PERV prioriteta u domenu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu: MKS kampanja i mjesto zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u novom društvenom ugovoru. Sastanak je otvorio Olivier Valentin, nacionalni sekretar CGSLB Belgija, a predsjedavao je Anton Leppik, izvršni sekretar.

Kriza Covid-19 naučila nas je, sada više nego ikada ranije, da moraju biti zagarantirani zdravlje i sigurnost naših radnika. Počevši od naših radnika na prvoj liniji rada pa do svih radnika, kao i onih koji nemaju formalne ugovore o radu, a posebnu pažnju treba posvetiti radnicama. Sada kada je zaštita zdravlja i sigurnosti na radu (OHS) postala temeljno pravo na radu u MOR-u”… mi u sindikatima imamo veoma važnu ulogu, a to je da podsjećamo naše vlade da ratifikacija ključnih MOR konvencija, poput C. 155 i C. 187 mora biti visoko na listi prioriteta u njihovom radu. Priznanjem zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao temeljno pravo, moramo ugraditi C. 190 u plan rada za socijalni dijalog.

Sljedeći stručnjaci su imali svoja izlaganja tokom sastanka; Marieke Koning, MKS Odjel za jednakost, na temu MKS kampanje za ratifikaciju C. 190; Victor Hugo Ricco, Viši specijalista u ACTRAV-u, na temu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao temeljno pravo radnika; Ignacio Dorreste, EKS Viši savjetnik koji je objasnio EKS kampanju o nultoj stopi smrtnih slučajeva na radu; i Owen Tudor, zamjenik generalnog sekretara MKS-a koji je vodio popodnevnu sesiju o MKS-PERV prioritetima u domenu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu: MKS kampanji i mjestu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u novom društvenom ugovoru. Učesnici su imali priliku razgovarati o nekim od najboljih praksi u zemljama koje su bile prisutne na radionici.

Na kraju radionice, zabilježen je izvjestan broj pitanja koja će se dalje pratiti. Učesnici su razgovarali. Naročito o potrebi:

• Jačanja rada MOR-a (više sredstava za rad i veći mandat; kampanja za ratifikaciju i provedbu; nove inicijative o biološkim opasnostima, mentalnom zdravlju na radu, ergonomiji.)
• Poziva na veće nacionalne akcije – za ratifikaciju i provedbu C. 155 i C. 187; naročito elementi kao što su predstavnici za sigurnost, komiteti za sigurnost, besplatna oprema za ličnu zaštitu i obuka, itd.; ali i insistiranje za C. 190, C. 161 i druge ključne Konvencije MOR-a (rudnici, poljoprivreda, građevinarstvo), kao i povećanje broja osoblja i uloge inspekcija rada
• Povezati se sa drugim institucijama i okvirima na svim nivoima u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao temeljnog prava, kao što je trgovina (STO i bilateralni sporazumi), nabavke, detaljna analiza ljudskih prava i ulaganja (međunarodne finansijske institucije, regionalne razvojne banke, penzioni fondovi), klimatska i pravedna tranzicija (uključujući u Održivim razvojnim ciljevima)
• Dalje jačanje sindikalnih struktura poput mreža za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu