PERV Konferencija mladih

5. PERV Konferencija mladih je održana 6-7. novembra u Bakuu. Tokom dva dana, delegati iz različitih dijelova Evrope su razgovarali o zapošljavanju mladih i budućnosti rada, te su pripremali prioritete za rad za period 2018-2019.

Konferenciju je otvorio Sattar Mehbaliyev, zamjenik predsjednika PERV-a i predsjednik AHIK-a. Prvi dan je bio posvećen aktivnostima Komiteta mladih i mladima u sindikalnom pokretu, te MOR inicijativi o budućnosti rada.

Tatiana Marian, predsjednica PERV Komiteta mladih podnijela je izvještaj o aktivnostima za period 2016-2017. Goda Neverauskaite, savjetnica u PERV-u, predstavila je strukturu i prioritete MKS-a, rad i strukturu Panevropskog regionalnog vijeća i PERV Komiteta mladih i položaj u tijelima gdje se donose odluke. Maria Tsirantonaki, MKS Odjel za jednakost, predstavila je strukturu, ciljeve, rad i politički dnevni red MKS Komiteta mladih. Želimir Stanić, EKS Komitet mladih, član Biroa predstavio je strukturu i rad EKS Komiteta mladih.

Sergejus Glovackas, Službenik za Evropu pri ILO ACTRAV, predstavio je MOR inicijativu o budućnosti rada, te je obrazložio razloge za diskusije.

Posebna sesija je bila posvećena predstavljanju kandidata za Komitet, tokom koje su kandidati iznijeli svoje vizije budućih aktivnosti PERV Komiteta mladih i svoje iskustvo u sindikalnom djelovanju.

Drugi dan je počeo sa diskusijama o organiziranju i MKS planu rada za organiziranje. Učesnici su imali priliku da predstave nekoliko slučajeva organiziranja u različitim državama i da razgovaraju o svojim iskustvima. Kroz ove slučajeve su predstavljene kampanje koje su vodili KTR (Rusija), GTUC (Gruzija), LPSK Mladi (Litvanija).

Popodnevna sesija je bila posvećena razgovorima u manjim grupama o prioritetima za rad novog PERV Komiteta mladih i predstavljanju rezultata tih diskusija. Ovim je formirana duga lista prioriteta za novi 5. Komitet mladih tokom dvogodišnjeg mandata: budućnost rada; organiziranje; (ne-)zaposlenost mladih; osnaživanje mladih; solidarnost, kampanja podizanja svijesti; komunikacija i umrežavanje; promocija sindikalnih vrijednosti.

Konferencija je izabrala 5. Komitet mladih u skladu sa Opisom radnih zadataka, a glasanje je rezultiralo slljedećim sastavom:

Predsjednik:
G. Roman Zaytsev, Estonija, EAKL
Zamjenici predsjednika:
Gđa. Zhanna Abilova, Kazahstan, FPRK
G. Bruno Hoxha, Albanija, BSPSH
G. Alexander Nurik, Rusija, KTR
Članovi:
Gđa. Nuray Agbaba, Turska, Turk-IS
G. Giga Bekauri, Gruzija, GTUC
G. Glib Kolesov, Ukrajina, KVPU
G. Vadim Mikhailov, Bjelorusija, BKDP
Gđa. Gabriela Tricolici, Moldaviija, CNSM

Vodeći računa o prijedlogu Luce Visentinija, te da se naglasi da PERV Mladi dijele u potpunosti svoju zabrinutost zbog nedostatka prisustva zaadnog dijela regiona, 4. PERV Konferencija mladih je dogovorila sljedeće:

Da se doda u Opis radnih zadataka: 2 dodatna mjesta za nedovoljno zastupljene regione, kako bi se održala ravnoteža. Kako je EU u ovoj situaciji nedovoljno zastupljena, treba podržati ova mjesta za EU.

Nakon što je ŐGB predstavila svoju nominaciju, Konferencija je pozdravila g. Saschu Ernszt, federalnog predsjednika mladih austrijskih sindikata za 10. člana 5. Komiteta mladih.

Što se tiče upražnjenog 11. mjesta, PERV Komitet mladih je dobio mandat od Konferencije da stupi u kontakt sa EKS Komitetom mladih da razgovaraju o zajedničkim akcijama i da se dogovore o procedurama za popunjavanje ovog upražnjenog mjesta. Da bi se održala ravnoteža propisana Opisom radnih zadataka, ovaj član bi trebala biti žena.

PERV Komitet mladih će izvršiti reviziju Opisa radnih zadataka i dostaviti svoj prijedlog na sastanku Izvršnog komiteta u martu 2018. godine.

Nakon završetka konferencije, održan je zajednički sastanak 4. i 5. PERV Komiteta mladih.