PERV Konferencija mladih

6. PERV Konferencija mladih održala se 28.-29. novembra u Pragu. Tokom dva dana, delegati iz različitih dijelova Evrope razgovarali su o izazovima rada mladih u promijenjenim uslovima svijeta rada i dogovorili su smjernice za prioritete u radu za period 2020-2021.

Josef Středula, predsjednik ČMKOS-a je otvorio konferenciju pozdravnim govorom. Predstavio je situaciju u Češkoj Republici i razgovarao sa mladima o različitim kampanjama i situaciji u Evropi i situacijama sa kojima se mladi radnici suočavaju u svijetu rada. Roman Zaytsev, predsjednik PERV Komiteta mladih, podnio je izvještaj o aktivnostima za period 2018-2019.

Na Konferenciji se razgovaralo o Budućnosti rada i sve većoj upotrebi platformi i digitalizaciji. Komitet mladih je predstavio svoj rad u okviru Budućnosti rada, a diskusiju je rezimirao EKS konfederalni sekretar Ludovic Voet, koji je na kraju dao i svoj osvrt. Sesija o sindikalnom organiziranju je predstavljena kroz slučajeve i aktivnosti iz različitih država, koji su organizirani za mlade u regionu. Maria Tsirantonaki, MKS Odjel za jednakost, predstavila je strukturu, ciljeve, rad i plan rada MKS Komiteta mladih na političkom nivou, te je objasnila procedure za nominaciju predstavnika PERV KM za MKS KM.

Razgovaralo se o primjerima solidarnosti i komunikacije, rada, rješavanja slučajeva kršenja sindikalnih prava u regionu, zatim sredstvima koja se koriste da se riješi negativan uticaj i prijetnja regionu u cjelini. Anton Leppik, izvršni sekretar PERV-a, opisao je situaciju u regionu i planove za budućnost.

Joscha Wagner, član EKS Komiteta mladih, predstavio je strukturu i rad EKS Komiteta mladih. Leonie Liemich predstavio je strukturu i aktivnosti EPSU Mreže mladih. A Jan Drahokoupil, analizirao je različite slučajeve korištenja rada putem platformi koje je predstavio ETUI, a na konferenciji se zatim razgovaralo o reakcijama sindikata i mogućim budućim ishodima.

Održana je posebna sesija na kojoj su predstavljeni kandidati za Komitet, koji su govorili o svojim vizijama za buduće aktivnosti PERV KM, kao i svom sindikalnom iskustvu. Konferencija je izabrala 6. PERV Komitet mladih u skladu sa opisom radnih zadataka, a glasanje je rezultiralo sljedećim sastavom Komiteta:

Predsjednica:
Gđica. Ružica Grabovac, SSSS, Srbija
Zamjenici predsjednice:
G. Giga Bekauri, GTUC, Gruzija
G. Glib Kolesov, KVPU, Ukrajina
G. Yury Varlamov, KTR, Rusija
Članovi:
Gđica. Klaudia Bushi, BSPSH, Albanija
G. Burhan Yildiz, Hak-IS, Turska

Popodnevna sesija je bila posvećena razmjeni mišljenja o prioritetima za rad novog PERV Komiteta mladih, gdje su učesnici radili po grupama, te na kraju predstavili rezultate diskusija. Ovo je rezultiralo dugim spiskom prioriteta za rad novog 6. Komiteta mladih u narednom dvogodišnjem mandatu. Nakon zatvaranja Konferencije, održan je zajednički sastanak 5. i 6. PERV komiteta mladih.

PERC Youth Praha Josef Stredula
Work in the platform economy Drahokoupil 2019 PERC Youth