PERV/LO-N Regionalni Projekat – Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana – ka boljem upravljanju i demokratskim procesima, Početni Regionalni sastanak, 13-14 mart 2013, Sofija

Početni sastanak u okviru Projekta „Pitanje poreza, neformalne ekonomije i korupcije u zemljama Zapadnog Balkana – ka boljem upravljanju i demokratskim procesima” održan je 13-14. marta 2013. godine u Sofiji. Sastanak je označio početak trogodišnjeg projekta (2013- 2015), koji će se implementirati zajedno sa sindikatima iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Kosova, uz podršku Kraljevine Norveške, zajedno sa sindikatom LO iz Norveške, Pan-evropskim regionalnim vijećem Međunarodne Konfededracije sindikata, kao i pravnim, ekonomskim i stručnjacima za komunikacije/kampanje iz sindikata JIE: BSPSH i KSSH – Albanija; KSBiH – Bosna i Hercegovina; SSSH, NHS i HUS – Hrvatska; SSS Srbije i UGS Nezavisnost – Srbija, SSCG – Crna Gora, SSM, UNASM i KSS – Makedonija, BSPK – Kosovo.

Sastanak je organizovalo Pan-evropsko regionalno vijeće – Regionalni ured u Sarajevu, na osnovu Plana implementacije projekta, a kao sufinansijer je bio i Regionalni ured Friedrich Ebert Stiftung iz Beograda.

Sastanku su prisustvovali svi pravni, ekonomski eksperti, kao i osobe za komunikacije/kampanje, predsjednici sindikata iz sedam zemalja Zapadnog Balkana, kolege iz sindikata CITUB i Podkrepa iz Bugarske, NJ.E. gđa. Guro Katharina Vikør, Ambasador Kraljevine Norveške u Bugarskoj, projekt – koordinator Siri Relling i eksperti Ellen Baken i Kristian Brustad iz LO Norveška, ETUI eksperti Bruno Sergi i Grigor Gradev, vanjski eksperti Martin Hutsebaut i Krastyo Petkov, direktor FES Regionalne kancelarije u Beogradu, Roland Feicht, kao i osoblje iz MKS/PERV Regionalne kancelarije u Sarajevu.

Sastanak je imao sljedeće tematske sesije: (1) Problemi i izazovi u ekonomijama zemalja JIE – kratak pregled situacije, *Tenutni izazovi i mogućnosti za promjene; (2) Procjena poreskih politika i sistema – prioriteti za opšte sindikalne interese; * Poreske politike iz evropske perspektive; *Kako funcionira jedna socijalna država – slučaj Norveške, *Dobar poreski sistem i instrumenti kontrole kao preduslov za bolje upravljanje (3) Nova razmišljanja o neformalnoj ekonomiji – razvojni koncept i sadašnji izazovi za sindikate JIE, * Uticaj neformalne ekonomije na ekonomski razvoj; (4) Izazov korupcije – žarište/problem upravljanja/uticaj sindikalnih politika, * Živjeti u korumpiranoj državi – šta je donijela kriminalna tranzicija- slučaj Bugarske; ( 5) Izgradnja odgovarajućih politika komunikacije; (6) Oblasti od prioritetnog interesa za sindikate, najvažnija pitanja i aktivnosti – regionalne i nacionalne specifičnosti, naredni koraci.

Kompletan izvještaj i pp prezentacije možete naći na PERV web- stranici.

MKS/ PERV Ured za JIE, Sarajevo

Program, Regionalni sastanak, Sofija, 13-14 mart 2013
Izvještaj, Regionalni sastanak, Sofija, 13-14 mart 2013
Plan implementacije projekta, Ms. Enisa Salimovic, ITUC PERC SEE
Project cooperation with the trade unions of western balkans, Siri Relling
Current challenges and possibilities for changes, Prof. Bruno Sergi
How one welfare state is functioning, The Norwegian case, Ellen Baken
PORESKE POLITIKE IZ EVROPSKIH PERSPEKTIVA, Mr. Martin Hutsebaut
Dobar sustav oporezivanja i instrumenti kontrole kao preduvjet boljeg upravljanja sustavom, mr. sci. oec, Boris Feis
Neformalna ekonomija, Dr. Rajko Kosanovic
Living in a Corrupted State Outcomes of Criminal Transition,The Bulgarian Case, Prof. Krastyo Petkov
What about the communication, Kristian Brustad