PERV Ljetna škola

11. Ljetna škola Panevropskog regionalnog vijeća MKS-a održala se u Sarajevu u periodu 11-13. septembar 2018. godine. Više od 80 učesnika je razgovaralo o jačanju desničarskih, radikalnih i populističkih snaga u Evropi, što je rezultiralo značajnim porastom njihovog prisustva u demokratski izabranim institucijama, kao što je slučaj sa Austrijom ili Italijom. Sastanak je počeo minutom ćutnje čime je odata počast Aleksandru Yurkinu, bivšem lideru Konfederacije sindikata Ukrajine.

Akademski pogled su dali Tim Vlandas sa Univerziteta Oksford, Bartosz Rydlinski sa Univerziteta Stefan Vyshinsky u Varšavi i Bela Galgoczi iz Evropskog sindikalnog instituta. Razgovarajući o više mogućih razloga za jačanje desnice, učesnici su se dotakli ekonomskih razloga povezanih za raspuštanjem institucija blagostanja što je pokrenulo osjećaj nesigurnosti i razočarenja kod većine stanovništva država koje su provele mjere štednje, te su govorili o kulturnim razlozima, prvenstveno u vezi izazova integracije migranata – ekonomskih i izbjeglica – u zajednicama, te o pojavi ksenofobičnih stavova, naročito među mladima, što su pokrenuli političari desne orijentacije. Posebna pažnja je posvećena smanjenju demokratskog prostora u Mađarskoj i Poljskoj.

Izazove za demokratiju i slobodu udruživanja u državama NIS i JIE predstavili su Elena Gerasimova iz Centra za socijalna i prava rada, i Zoran Stojiljković iz UGS Nezavisnost, dok je Jaap Wienen, zamjenik generalnog sekretara MKS-a govorio o stavovima MKS-a i EKS-a u vezi situacije u Turskoj, gdje, bez obzira što su povučeni zakoni koji se primjenjuju tokom vanrednog stanja, centralna vlast i dalje ima instrumente da se miješa u sindikalna pitanja, uključujuči u procese izbora sindikalnog rukovodstva.
Učesnici su razgovarali o pripremama za MKS Kongres koji će se održati u Kopenhagenu u periodu 2-7. decembar ove godine, te o ulozi PERV-a u koordinaciji evropskih nominacija za MKS Generalno cvijeće i Izvršni komitet. Nadalje, Tim Noonan, MKS direktor za kampanje i komunikaciju, predstavio je MKS kampanje o platama i socijalnoj zatiti u lancima snabdijevanja, a Jozef Niemiec, specijalni savjetnik generalnog sekretara EKS-a, predstavio je rezultate i naredne korake EKS kampanje “Evropi treba povećanje plata”, te je govorio o pipremama za EKS Kongres koji će se u maju 2019. godine održati u Beču i o EU izborima.

Paraleleno sa Školom, Globalna akademija organiziranja održala je godišnji kurs za mlade organizatore, naročito za organizacije u regionima JIE i NIS. Tokom zajedničke sesije, mladi organizatori su mogli razgovarati sa liderima PERV-a o ulozi i inicijativama za organiziranje, mjestu mladih u sindikalnim strukturama i politikama, različitim pristupima u pristupanju mladima, te predstavljanju različitih grupa radnika, naročito žna i mladih radnika. Brigitta Zsura, zamjenica predsjednice PERV Komiteta žena, pozvala je na veće učešće u MKS kampanji “Računajte na nas” i lobiranju za usvajanje MOR konvencije o borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Stephen Benedict, MKS, i Donato Kiniger-Passigli, MOR, govorili su o važnosti Dostojanstvenog rada kao sredstvu za tranziciju iz rata u mir i sredstvu za rješavanje prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nesreća, te o ulozi novog MOR instrumenta – Preporuci 205, koja je usvojena 2018. godine. Ovaj instrument nudi smjernice kako bi se socijalni partneri trebali uključiti u rad na sprečavanju i jačanju otpornosti u kontekstu sukoba ili nesreća.

Specifične informacije o procesima Istočnog partnerstva i prilikama za sindikate da ponude svoj doprinos i prate procese EU-Saradnja i pridruživanje predstavila je Goda Neverauskaite, savjetnik PERV-a, dok je Enisa Salimović, MKS-PERV Ured za JIE govorila o EU integracijama JIE i situaciji sa sindikatima, a Magnus Berge, ACTRAV specijalsita pri MOR Uredu u Budimpešti govorio je o Održivim razvojnim ciljevima i Programu dostojanstvenog rada za države.

Školu je finansijski podržao MOR-ACTRAV.

Populism Galgoczi BCMS
Tim Vlandas Far right BCMS