PERV Ljetna škola 2023.

PERV Ljetna škola je okupila 29-30. juna u Varšavi 50 sindikalnih lidera i zvaničnika kako bi razgovarali a radnike u Evropi, da razgovaraju o sindikalnim odgovorima i navedu prioritete za Program rada PERV-a tokom priprema za Generalnu skupštinu. Sastankom je predsjedavao predsjednik PERV-a Irakli Petriašvili (Irakli Petriashvili).

VD generalni sekretar PERV-a Luk Triangl (Luc Triangle)obratio se polaznicima škole i objasnio kako teku pripremni proces i rokovi za Vanredni kongres MKS-a, planiran za 12. oktobar. Govorio je o Novom društvenom ugovoru koji je usvojen u MKS-u kao strategija za naredne godine, te je naglasio MKS Indeks globalnih prava koji je objavljen 30. juna. Indeks za 2023. godinu je zabilježio najveći novi kršenja radničkih prava u ovoj deceniji, te svjedoči o sužavanju demokratskog prostora i sveprisutnom nedostatku slobode udruživanja.

Generalni sekretar PERV-a, Ester Linč (Esther Lynch), nastavila je govoriti o ključnim izazovima za radnike u Evropi i naglasila potrebu pravedne sa principom „da niko ne smije biti zaboravljen“ koji je u središtu svega, potrebi za djelotvornim vođenjem kampanja i organiziranjem u cilju postizanja zajedničkih ciljeva u regionu, potrebi da se osigura ekonomska pravda jer se očito bliži novi krug štednje.

Naredne sesije su bile posvećene viziji budućnosti PERV-a. Polaznici su razgovarali u ulozi PERV-a, njegovoj važnosti u svjetlu trenutnih izazova, načinima kako da bude djelotvorniji u oblastima u kojima bi mogao ponuditi najviše, te načinima kako da se podrže njegove akcije.

Daniejl Koscer (Daniel Kostzer) iz MKS Odjela a ekonomska i socijalna pitanja detaljno je objasnio logiku i filozofiju Novog društvenog ugovora i ponudio je metodologiju prilagođavanja i lokalizacije.

Ovo je omogućilo polaznicima da razgovaraju o PERV dokumentu političke orijentacije ’Novi društveni ugovor za Evropu’ koji se proteže duž glavnih elemenata Novog društvenog ugovora i obuhvata oblasti kao što su demokratija, prava i solidarnost, jednakost i inkluzija, pravedna tranzicija, ekonomska pravda i obnova sindikata za potrebe zajedničkih akcija.

Članice PERV-a su također razgovarale u drugim stalnim gorućim pitanjima, kao što su rat u Ukrajini i njegove posljedice za radne ljude, užasna situacija sa nezavisnim sindikatima u Bjelorusiji i historijska odluka donesena na ILC da se pokrene član 33. Ustava MOR-a, borba sindikata iz država JIE.