PERV Ljetna škola “Demokratija i slobode u Evropi i Centralnoj Aziji”

12. PERV Ljetna škola “Demokratija i slobode u Evropi i Centralnoj Aziji” održana je 9-11. jula u Budimpešti, Mađarska. U pozdravnom govoru, predsjednik PERV-a Irakli Petriashvili govorio je o izazovima slobode udruživanja i demokratije u regionu, rastućoj nejednakosti i rodnim razlikama, te je pozvao sve sindikate da budu budni i proaktivni, te da se zalažu za jačanje radničkh prava i sloboda.

Laszlo Kordas, predsjednik MASZSZ, pozdravio je učesnike Škole i naglasio da su kolektivna prava, socijalni dijalog i sigurnost značajno smanjeni u Mađarskoj, dok zakon o radu služi isključivo velikim multinacionalnim kompanijama, čime bukvalno čine da je nemoguće provesti pravo na štrajk, dok se u isto virjeme omogućava 400 prekovremenih radnih sati godišnje uz odgodu kompenzacije na period od 3 godine. Brigitta Zsura-Szabo, LIGA, naglasila je važnost novousvojene MOR Konvencije o sprečavanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, te je pozvala za dalja poboljšanja ravnoteže između porodičnog i poslovnog života, te za rodnu jednakost.

Owen Tudor, zamjenik generalnog sekretara MKS-a, prezentirao je odluke MKS Kongresa i vezane stubove rada MKS-a za naredne tri godine: Demokratije za ljude: Promjena pravila; Novi društveni ugovor; Pravedna tranzicija za klimatske ambicije (Frontline kampanje i četiri stuba akcija za 2019.). Takođe je naglasio neke nedavne uspjehe sindikata, uključujući mobilizaciju hrvatskih sindikata koji su prikupili 700,000 potpisa (23% glasača) protiv uvođenja granice od 67 godina za starosnu penziju, usvajanje MOR Konvencije i MOR Deklaracije, postizanje snažnijih zaključaka Komiteta za primjenu standarda u slučaju vlada Turske i Kazahstana zbog neprovođenja MOR Konvencije 87 o slobodi udruživanja.

Luca Visentini, generalni sekretar EKS-a i MKS-a, govorio je o debatama na EKS Kongresu i rezultatima izbora za Evropski parlament, gdje su stranke krajnje desnice i populisti osvojili značajnu glasačku bazu. Takođe je govorio o kršenjima temeljnih sloboda u Evropskoj uniji, naročito pogoršanju stanja kolektivnog pregovaranja. Kolektivno pregovaranje na nacionalnom nivou je u nekoliko država EU potpuno uništeno ili značajno smanjeno, što predstavlja jasno kršenje MOR Konvencije 98 o kolektivnom pregovaranju. Obnova kolektivnog pregovaranja je prioritet brooj 1 za EKS i za PERV.

Razgovralo se o izazovima u različitim regionima PERV-a. Enisa Salimović je dala pregled situacije u državama JIE, gdje radni ljudi ne osjećaju podršku vlada, gdje cvate korupcija, gdje poslodavci i vlade ne poštuju vladavinu prava. Gubitak perspektivnih snaga mladih ljudi, jer oni odlaze da nađu zaposlenje i bolji život u državama koje nude veću jednakost i gdje se bolje upravlja. Andrzej Adamczyk, Solidarnosc i EESC, govorio je o potrebi da se osvrne na istoriju i trenutke kada su se sindikati izborili za odlučne istorijske promjene na kontinentu. Takođe je dao informacije o revidiranim politikama Istočnog partnerstva i perspektivi sindikata da ih koriste. Jozef Niemec iz EKS-a i Goda Neverauskaite iz PERV-a su prezentirali rezultate sindikalnog rada u okviru različitih institucija koje su stvorene pod okriljem Sporazuma o pridruživanju i DCFTA sporazumu između EU i Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Anton Leppik, PERV, prezentirao je pregled situacije sa radničkim pravima u Centralnoj Aziji, dok je Markhaba Khalmurzaeva nakon Misije nadzora radničkih prava u Centralnoj Aziji govorila o mehanizmima za prikupljanje i dostavljanje pouzdanih informacija o situaciji sa ljudskim i radničkim pravima u tom regionu.

Učesnici su izrazili veliku zabrinutost tokom diskusija zbog rasta populizma, krajnjih desničarskih i ksenofobičnih stavova u Evropi, destruktivne uloge Američke trgovačke komore i kako ona privlači državne zvaničnike da usvoje njenu ideologiju, širokorasprostranjene korupcije i sve veće nesigurnosti rada, nejednake podjele bogatstva koja prednost daje bogatim i multinacionalnim kompanijama, dok u isto vrijeme diskriminira radnike i mala i srednja preduzeća, društvenog urušavanja i migracija, nepravednog oporezivanja, rodnih nejednakosti, te slabih prilika za zapošljavanje mladih. Jeroen Beirnaert, MKS Direktor za ljudska i sindikalna prava, rezimirao je debate i stavio je razvoj u Evropi u globalni kontekst smanjenja demokratskog prostora.

Razgovaralo se o EKS i MKS kampanjama o povećanju plata, gdje je izražena sve veća potreba da se minimalna plata poveća na nivo plate koja osigurava dostojanstven život, ali i da se razvije kolektivno pregovaranje kao mehanizam za pravedniju preraspodjelu bogatstva.

Sergeus Glovackas, ILO-ACTRAV službenik za Evropu i Centralnu Aziju, upoznao je učesnike sa rezultatima stogodišnjice Međunarodne konferencije rada, naročito usvajanju MOR Konvencije i MOR Deklaracije o budućnosti rada, te nedavnoj ratifikaciji MOR konvencija u regionu.

Na Školi se razgovaralo o programu PERV akcija za naredni statutarni period, s ciljem pripreme za 4. Generalnu skupštinu.

Labour rights in C Asia RU
108 ILO session and ratification of conventions